Felsőbb matematika villamosmérnököknek - Haladó lineáris algebra

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Felsőbb matematika villamosmérnököknek
Haladó lineáris algebra
Tárgykód
TE90MX54
Általános infók
Szak
MSc Villamosmérnök, MSc Űrmérnök
Kredit
3
Ajánlott félév
1. félév (tavasz)
Keresztfélév
nincs
Tanszék
Algebra tanszék
Követelmények
Jelenlét
nem kötelező
Labor
nincs
KisZH
nincs
NagyZH
2 db
Vizsga
nincs
Elérhetőségek


A tantárgy a lineáris algebra azon fejezeteibe nyújt bevezetést, amelyek fontosak a haladó mérnöki tanulmányok szempontjából. Fontos cél, hogy a hallgatók alkalmazni tudják a lineáris algebra módszereit, eszközeit a felmerülő szakmai problémák megoldása során. A tantárgy követelményeit eredményesen teljesítő hallgatótól elvárható, hogy értse és konkrét feladatokban, példákon alkalmazni tudja a tanult fogalmakat, ismereteket, a gyakorlatban felmerülő helyzetekben ismerje fel a tanult módszerek alkalmazási lehetőségeit, legyen képes a szakirodalomra támaszkodva önállóan bővíteni a kapcsolatos ismereteit.


Követelmények

  • Jelenlét: Katalógus nincs, de a gyakorlatokon való jelenlét erősen ajánlott.
  • NagyZH: A félév során két nagyzárthelyit kell legalább 40%-osra teljesíteni. Mindkét zárthelyi 50 pontos számolási, valamint elméleti példákból áll. Néhány pont erejéig bizonyítások is előfordulhatnak.
  • Félévközi jegy: A félévközi jegy a két zárthelyi pontszámának összegéből adódik, a standard ponthatárok szerint.

Segédanyagok

Előadások 2021/22 tavasz

Házi feladatok

Néhány megoldott HF 2016/17 tavaszáról

Első zárthelyi

Rendes ZH

Pót ZH

Második zárthelyi

Rendes ZH

Pót ZH

2015 előtti számonkérések

2015 tavaszától megváltozott az MSc képzés mintaterve, melynek keretei között a haladó lineáris algebra egy önálló, félévközi jegyes tárgy lett. Korábban egy másik felsőbb matematika tárggyal közösen, negyedéves bontásban volt megtartva, zárthelyivel és vizsgával. Mivel a tananyag csak kismértékben változott az átszervezéskor, így a régi ZH és vizsga feladatsorok továbbra is jó alapot szolgáltatnak a felkészüléshez.

Zárthelyi

Rendes zárthelyi

Pót zárthelyi

Vizsga

Vélemények

  • A ZH-kon sok, számolás és időigényes feladat van, így könnyen ki lehet csúszni az időből. Ezen kívül szükséges az elmélet alapos ismerete is, ami hangsúlyos részét képezi a számonkéréseknek, egyes tételeknél elvárt a bizonyítások ismerete is. Összességében ez a tárgy nagyon nem ingyenkredit, így érdemes vigyázni vele, és nem alábecsülni a nehézségét.


1. félév (tavasz)
2. félév (ősz)
Egyéb
Főspecializációk