Gazdaságinformatikus MSc

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Ismertető

A gazdaságinformatikus mesterképzés célja olyan szakemberek képzése, akik képesek a komplex üzleti folyamatokat megérteni, problémákat feltárni és megoldási alternatívákat kidolgozni, valamint alkalmasak az értékteremtő folyamatokat támogató informatikai rendszerekkel szemben támasztott igények felismerésére, ilyen rendszerek fejlesztésre és a kész alkalmazások menedzselésére. A képzés további célja, hogy az elméleti megalapozás igényességével és a specializációs képzés szakmai és gyakorlati mélységével versenyképes diplomát adjon.

Természettudományos alapismeretek

Gazdasági és humán ismeretek

Szakmai törzsanyag

Specializációk

Az alacsony hallgatói létszám miatt a legtöbb félévben csak két specializáció szokott indulni: Gazdasági elemző informatika szakirány, Vállalatirányítási informatika szakirány, de a 2015. őszi félévében a Pénzügyi informatika specializáció is elindult.

Kötelezően választható tantárgyak

A kötelezően választható tantárgyat a hallgatók specializációjuktól függően, az itt található képzési leírásban foglaltak szerint választhatják. A tantárgyak – általában – más specializációk tantárgyai.

Kreditpótlásra előírt tárgyak

Azoknak, akik nem rendelkeznek a kötelezően előírt 70 előtanulmányi kredittel a különböző területeken, a kreditátviteli bizottság határozatban ír elő tárgyakat, melyeket az első két félévben kell teljesíteni. Az informatikát illető tárgyakat főként a SOTE EÜ szervező képzésére szánt tárgyaiból kapjuk, azok hasonló tematikájúak, mint az Info BSc tárgyai, a számonkérés talán egyszerűbb.