Gazdaságinformatikus MSc felvételi vizsga

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
← Vissza az előző oldalra – Gazdaságinformatikus_MSc

Ismertető

Gazdaságinformatikus MSc felvételi három részből áll:

 • Valószínűségszámítás (1/3 súllyal) vagy Diszkrét matematika (1/3 súllyal)
 • Vállalatgazdaságtan (1/3 súllyal) vagy Pénzügyi ismeretek (1/3 súllyal)
 • Vállalatirányítási rendszerek (1/3 súllyal) vagy Programozási és hálózati ismeretek (1/3 súllyal)

Felkészülést segítő források.

Kari oldal

Korábbi feladatsorok

Őszi féléves záróvizsgák


Tavaszi féléves záróvizsgák

Segédanyagok

Valószínűségszámítás

Anyagrészek
 • Alapfogalmak, axiómák, a valószínűség tulajdonságai
 • Feltételes valószínűség, események függetlensége, Markov-lánc fogalma
 • Klasszikus valószínűség, geometriai valószínűség
 • Valószínűségi változó, eloszlásfüggvény, diszkrét és folytonos eset
 • Nevezetes diszkrét valószínűségi változók binomiális, Poisson, geometriai
 • Nevezetes folytonos valószínűségi változók egyenletes, exponenciális, normális
 • Várhatóérték, szórás, momentumok, Markov- és Csebisev-egyenlőtlenség
 • Együttes- és vetületi eloszlásfüggvény, függetlenség, konvolúció
 • Kovariancia, korrelációs együttható, kétdimenziós normális eloszlás, polinomiális eloszlás
 • Feltételes eloszlás, feltételes várhatóérték, lineáris regresszió
 • Nagy számok törvényei, centrális határeloszlás-tételek
Ajánlott irodalom
 • Solt György: Valószínűségszámítás. Bolyai-könyvek sorozat, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2004.
 • Denkinger Géza: Valószínűségszámítási gyakorlatok. Tankönyvkiadó, Budapest, 1996.
 • Pap Gyula valószínűségszámítás egyetemi jegyzete, Debreceni Egyetem, letölthető.
 • Rényi Alfréd: Valószínűségszámítás. Tankönyvkiadó, Budapest, több kiadásban.
 • William Feller: Bevezetés a valószínűségszámításba és alkalmazásaiba. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1978.
 • Fazekas István: Valószínűségszámítás (Számítógépes segédlet), egyetemi jegyzet, Debreceni Egyetem, 2000, letölthető.

Valószínűségszámítás mintapéldák

Diszkrét matematika

Anyagrészek
 • Leszámlálási problémák
  • Elemi leszámlálás (ismétlés nélküli és ismétléses permutációk, variációk és kombinációk), alkalmazás összetettebb leszámlálási feladatokra
  • Binomiális együtthatók, binomiális tétel és egyszerű alkalmazásai
 • Gráfelmélet
  • Gráfelméleti alapfogalmak, Fák elemi tulajdonságai, Prüfer-kód, Kruskal-tétel
  • Euler- és Hamilton-körök, Síkbarajzolhatóság
  • Párosítások páros gráfban, Kőnig, Hall és Gallai tételei, Párosítások tetszőleges gráfban, Tutte-tétel
  • Hálózati folyamok, Menger tételei, többszörös összefüggőség
  • Gráfok színezése
Ajánlott irodalom
 • Katona Gyula Y., Recski András, Szabó Csaba: A számítástudomány alapjai. (Különösen az 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.9, 2.11 fejezetek) Typotex Kiadó.
 • Elekes György: Kombinatorika feladatok. (Elsősorban az 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 fejezetek) ELTE egyetemi jegyzet
 • Friedl Katalin, Recski András, Simonyi Gábor: Gráfelméleti feladatok. (Elsősorban az 1.1-6, 2.1, 3, 4.1, 4.2, 5, 6, 7.1-3 fejezetek) Typotex Kiadó.

Diszkrét matematika mintapéldák

Vállalatgazdaságtan

Anyagrészek
 • A vállalkozásgazdaságtan közgazdasági háttere: érték, hasznosság, profit, alternatíva költség kockázat fogalma, értelmezése.
 • A vállalkozásgazdaságtan elemzési alapjai: pénzáramlások meghatározása, tőkeköltség, fő gazdasági mutatók, elemzések.
 • Menedzsment alapok: a vállalat alapvető erőforrásai és folyamatai; a vállalat, mint szervezet; funkciók és menedzseri szerepek; a csoportmunka jelentősége és eredményei; kommunikáció a szervezetben; vállalatirányítási rendszerek; a termék fogalma, életciklusa.
 • Minőségmenedzsment: a minőségmenedzsment fejlődésének fontosabb szakaszai; a minőségügyi rendszerek alapelveinek áttekintése az ISO 9001:2000 előírásai alapján; a Total Quality Management (TQM) alapelveinek összefoglalása; a folyamatos javítás elve és módszerei.
 • Termelésgazdaságtan: a termelőrendszer definíciója, fejlődése; a termelő- és szolgáltatórendszerek osztályozása; a készletek szerepe a termelésben, készletekkel kapcsolatos költségek; egyszerű készletgazdálkodási rendszerek.
 • Költséggazdálkodási rendszerek: költségszámítási rendszerek fejlődése, szintjei; költségek csoportosítási módjai. Tradicionális költségszámítási modellek; ár-költség-nyereség-fedezet struktúra (ÁKFN modell); standardköltség-számítás; tevékenységalapú költségszámítás (ABC). Kihasználatlan kapacitás költsége.
Ajánlott irodalom
 • Kövesi J. (szerk.): Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan, Typotex Kiadó, Budapest, 2007.
https://vik.wiki/Menedzsment_%C3%A9s_v%C3%A1llalkoz%C3%A1sgazdas%C3%A1gtan

Vállalatgazdaságtan mintapéldák

Pénzügyi ismeretek

Anyagrészek
 • A pénzügyi rendszer lényege, jellemzői, A pénzügyi közvetítés intézményei
 • A pénzügyi piacok jellemzése, pénz és tőkepiac, elsődleges és másodlagos piac
 • A pénzügyi eszköz és az értékpapír lényeges vonásai
 • A pénzügyi eszközök értékelésének alapjai, a pénzáramok nagysága, időbeli ütemezése, a pénzáramok kockázatossága
 • A hozam-kockázat viszony alapvonásai, A piaci hatékonyság értelmezése
 • A pénzügyi döntések alapvető jellemzői, befektetési és finanszírozási döntések
 • A befektetési és finanszírozási döntések alapvető jellemzői a részvénytársaságoknál
 • A részvényesi érték maximalizálás elve a vállalatoknál
 • Az megbízó-ügynök kérdés lényege
 • A számviteli beszámoló felhasználása értékelési célra, A számviteli beszámoló alapvető részei
 • A pénzügyi mutatók szerepe az értékelésben, piaci mutatók
 • A befektetési döntések alapjai, A pénz időértéke, A pénz jövő és jelen értéke, Pénzáramok és időskála
 • Kamatos kamat számítás, Több pénzáram jelen és jövőértéke, Nettó jelenértéke és belső megtérülési ráta
 • Az évjáradék jelen és jövőértéke, Az örökjáradék, A diszkontráta meghatározása, Diszkontráta és az infláció összefüggése
 • Éven belüli kamatperiódusok, Éves kinyilvánított és effektív kamatláb
 • Az értékpapír fogalma, csoportosítása
 • Az értékpapír értékelés alapmodellje, a diszkontált cash flow modell
 • A részvények fogalma, jellemzői az értékelés módszerei
 • Osztalék értékelési modell állandó és növekvő osztalék esetén
 • A részvények elvárt hozamrátája, A részvények piaci árát és elvárt hozamát alakító tényezők
 • Az elsőbbségi részvények értékelésének jellemzői
 • A kötvény fogalma, típusai, A kötvény jellemző vonásainak ismerete: névérték, a kötvény névleges kamatlába, a kötvény lejárata, a kötvény piaci értéke, a kötvény lejáratig számított hozama
 • Kapcsolat a kötvény elvárt hozama és a kötvény névleges kamatlába között
 • A diszkont kincstárjegy, államkötvény jellemzői kockázat és hozam szempontjából
Ajánlott irodalom
 • Pálinkó Éva -- Szabó Márta: Vállalati Pénzügyek. Typtex Kiadó, 2006. 1-6. fejezet.

Pénzügyi ismeretek mintapéldák

Vállalatirányítási rendszerek

Anyagrészek
 1. Vállalati információs rendszerek fejlődése: Vállalatirányítási rendszerek helye, feladata. Fejlődés az üzleti munkamegosztás nézetéből. Vállalatirányítási rendszerek a számítógéppel integrált gyártás megközelítésében. Vállalatirányítási rendszer bevezetésének legnagyobb akadályai.
 2. Standard integrált vállalatirányítási rendszerek alapjai: Fogalma. Terhelés-megosztási architektúrák. Standard rendszerek működésének alapdokumentumai: bizonylatok, ezek állapotai és élettörténetük, metódusok, interaktív technikák. Metódusok összefogása mozgásnemekbe és tranzakciókba. Tipikus adatszerkezetek, bemenő és kimenő adatok, algoritmusok.
 3. Integrált rendszerek adatmodellje: Vállalati törzsadatok, cégadatok. Telephelyek. Raktárak. Tipikus adatszerkezetek. Cikkek, tételek: Általános törzsadatok, készletezési és tervezési adatok, fajtái számviteli értelemben, főkönyvi adatok, raktári készletvezetés, készletértékelési módszerek és számviteli készletérték. Tipikus adatszerkezetek, bemenő és kimenő adatok, algoritmusok. Termékcsalád, cikkcsoport. Anyagjegyzék. Tipikus adatszerkezetek. Gépek, berendezések, kapacitások. Dolgozók, bérkategóriák. Műveletterv, műveletek. Tipikus adatszerkezetek.
 4. Rendelés-feldolgozás: Ajánlat. Vevői megrendelés, sajátkockázatú megrendelés. Rendelés elfogadás: teljesíthetőség és hitelképesség vizsgálat. Elfogadott rendelés. Primer szükséglet. Tipikus adatszerkezetek, bemenő és kimenő adatok.
 5. Szükségletszámítás, ütemezés: Készletszintek, egyszerű feltöltő algoritmus. MRP I, MRP II bemeneti adatai, kimenetei adatai, algoritmusa. Elosztási erőforrás tervezés (DRP), törzsadatai, bemeneti adatai, kimenetei adatai, algoritmusa.
 6. Beszerzés :Szállítói hálózat felépítése. Fogalomtár. Áru beérkeztetése és Minőségi átvétele. Árubeérkeztetés. Áruátkönyvelés/szállítás a szabad készletek közé. Fogalomtár. Számlafogadás. Számlaellenőrzés. Számla könyvelése. Fogalomtár. Számla kifizetése. Kifizetés könyvelése és számla-leszámítolás. Fogalomtár. Tipikus adatszerkezetek, bemenő és kimenő adatok, algoritmusok.
 7. Gyártás: Gyártásátfutás. Gyártási feladatok jóváhagyása. Gyártási rendelések kiadása. Anyagkönyvelés. A gyártási rendelések készre jelentése. A termelés anyagi, műszaki és ügyviteli feladatai. Dokumentációk, bizonylatok kezelése. A termelés anyagi feltételeinek biztosítása. Munkaelőkészítés, munkaadagolás. Műszaki, ügyviteli változtatások. Selejtkezelés.
 8. Kiszállítás és számlázás: Szállítólevél elkészítése. Szállítás. Számla elkészítése. Fogalomtár. Fizetés beérkeztetés a könyvvitelhez. Számla könyvelése. Fizetés beérkezés könyvelése és számla-leszámítolás. Bizonylatok életciklusa. Tipikus adatszerkezetek, bemenő és kimenő adatok, algoritmusok.
 9. Előleg: Előlegfizetés bizonylatai. Vevői végszámla elkészítése és könyvelése. Szállítói végszámla fogadása és könyvelése. Bizonylatok életciklusa. Fogalomtár. Tipikus adatszerkezetek, bemenő és kimenő adatok, algoritmusok.
 10. Befektetett eszközök: A tárgyi eszközök kezelésének informatikai támogatása, beszerzés, nyilvántartásba vétel, üzembe helyezés, értékcsökkenés elszámolása, tartozékok, egyéb módosítások, kivezetés, törlés. Tipikus adatszerkezetek, bemenő és kimenő adatok, algoritmusok.
 11. Rendszerintegráció: Az integrációs kényszer kialakulása. Fizikai összeépítés. Alkalmazásintegráció.
 12. Egy konkrét integrált nagyvállalati rendszer: Főbb funkcionális modulok. Rendszer-architektúra, működés. A rendszer magas szintű adatmodellje. Testreszabás eszközei. Fejlesztési eszközök. Interfészek külső rendszerek és programok felé.
Ajánlott irodalom
 • Hetyei József szerk.: Vállalatirányítási információs rendszerek Magyarországon. ComputerBooks, Budapest, 1999, 23-94. oldal
 • Szeredi Péter, Lukácsy Gergely, Benkő Tamás: Szemantikus világháló elmélete és gyakorlata. Typotex, Budapest, 2005, 8.1. fejezet.
 • José A. Hernández, Jim Keogh, Franklis F. Martinez: SAP R/3 kézikönyv. Panem, Budapest, 2007. 1. és 2. fejezet.

Vállalatirányítási rendszerek mintapéldák

Programozási és hálózati ismeretek

Anyagrészek
 • Programozás:
  • Objektum-orientált programozás alapfogalmai, elvei, objektum fogalma.
  • Osztály, egységbezárás, védelem és információtakarás fogalma.
  • Konstruktor, destruktor. Statikus tagok
  • Az öröklés szerepe az objektumorientált programozásban.
  • Öröklés, származtatott osztály, alaposztály.
  • Virtuális függvények és absztrakt osztályok.
  • Függvénynév és operátor túlterhelés (overload) jelentőssége. (Példát is kell tudni adni C++, Java vagy C# nyelven.)
  • Generikus osztályok és adatszerkezetek jelentősége.
  • Fontosabb adattípusok belső felépítése és működése (pl.: láncolt lista)
  • A feladat gyakorlati része az OO alapokat kérdezi vissza a gyakorlatban, vagy valamilyen algoritmikus feladat elvégzéséhez szükséges kód megírását kéri számon. A nyelv szabadon választható (C++/Java/C# közül). A gyakorlati feladatok az alábbi témakörből kerülhetnek ki:
   • A megadott UML diagram alapján készítse el az osztálystruktúrát C++, JAVA vagy C# nyelven.
   • Bináris fa bejárása, adott szinten lévő elemek átlaga, adott részfa átlaga.
   • Adott tömb elemeinek sorba rendezése, adott szempont szerint vagy két rendezett tömb összefésülése.
   • Függvény készítése, mely megmondja, hogy a paraméterként megkapott egész szám bináris ábrázolásában hány darab 1-es / 0-a szerepel.
   • Fibonacci sor első n, vagy n. elemének kiszámítása.
   • Adott formátumban eltárolt gráf vizsgálata. (Van-e benne kör, n. szintű szomszéd kiíratása, összefüggő-e)
 • Adatbáziskezelés:
  • Relációs adatmodell elemei, Relációk
  • Kényszerek (Entitás, Referenciális,) Műveletek (relációs algebra)
  • Funkcionális függőségek és normál formák (1NF, 2NF, 3NF, BCNF), Normalizáció
  • Adatmodellezés, E/K diagramok (attribútum, entitás, kapcsolat, kardinalitás)
  • E/K leképzés relációs modellre, SQL nyelv
  • Select (join, orderby, groupBy, having... )
  • Insert, Update, Delete, Create table (adattípusok ismerete)
  • Indexek, B* fa működése, B fa
  • Hierarchikus indexek, Tranzakciók
  • ACID tulajdonságok
  • Anomáliák (piszkos olvasás, elveszett módosítás, nem megismételhető olvasás, fantom rekord)
  • Tranzakciós naplózás (redo, undo, redo/undo)
  • Izolációs szintek és anomáliák (SQL Standard szerint)
  • A feladat gyakorlati része az alábbi témakörben várható:
   • Egyszerű vagy komplex lekérdezés implementálása SQL-ben.
   • Szűrők, kifejezések, operátorok.
   • Aggregátok, csoportosítás, rendezés.
   • Join és alkalmazásai, beágyazott lekérdezések, unionok.
   • Gyakorlati SQL-es példa: Az alábbi táblaszerkezetű adatbázisból kérdezze az ... feltételt kielégítő rekordokat.
 • Hálózati ismeretek:
  • Vállalati hálózatok
  • Közhasznú hálózatok
  • Hálózati hardver
   • Lokális hálózatok
   • Nagyvárosi hálózatok
   • Nagy kiterjedésű hálózatok
   • Vezeték nélküli hálózatok
  • Hálózati szoftver
   • Protokollhierarchiák
   • A rétegek tervezési kérdései
   • Összeköttetés alapú és összeköttetés nélküli szolgálatok
  • Hivatkozási modellek
   • Az OSI hivatkozási modell
   • A TCP/IP hivatkozási modell
  • Az OSI és a TCP/IP hivatkozási modell összehasonlítása
  • Biztonsági kérdések, protokollok (MD5, PGP, RSA)
Ajánlott irodalom
 • Programozás:
  • Benedek Zoltán, Levendovszky Tihamér: Szoftverfejlesztés C++ nyelven, SZAK kiadó, 2007
  • Kondorosi Károly, Szirmay-Kalos László, László Zoltán: Objektum orientált szoftverfejlesztés, ComputerBooks, letölthető.
  • Nyisztor Károly: Gyakorlati C++, Kossuth Kiadó, 2004
  • B. Stroustrup: The C++ programming language Addison-Wesley, 3rd Edition, 2000
  • (Bjarne Stroustrup: A C++ programozási nyelv, Kiskapu 2001)
  • Tóth Bertalan: Programozzunk C++ nyelven, ComputerBooks, 2003
  • Benkő Tiborné, Benkő László: Programozási feladatok és algoritmusok Turbo C és C++ nyelven, ComputerBooks, 1997
 • Adatbáziskezelés:
  • Jeffrey D. Ullmann, Jennifer Widom: Adatbázisrendszerek -- Alapvetés, Panem Kft, 2008.
  • Garcia -- Hector Molina, Jeffrey D. Ullmann: Adatbázisrendszerek megvalósítása, Panem Kft., 2008.
  • Adatbáziselmélet
 • Hálózati ismeretek:
  • Andrew S. Tanenbaum: Számítógép-hálózatok. Panem Kft., 2003.

Programozási és hálózati ismeretek mintapéldák

Kvízek

Más szakok felvételi vizsgái