Orvosbiológiai méréstechnika

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Orvosbiológiai méréstechnika
Tárgykód
VIMIM202
Általános infók
Szak
eümérnök MSc
Kredit
5
Tanszék
BME MIT
Követelmények
KisZH
3 db
Vizsga
írásbeli
Elérhetőségek


Tárgykövetelmény a 2013/14 őszi félévben

3 kZH: a 2 legjobb számít, nem pótolható. Vizsga: írásbeli.

  • elvárt elektronikai tudás: egy áramkörben feszültségeket és áramokat számolni (ellenállás, feszültséggenerátor, áramgenerátor, kondenzátor, tekercs, műveleti erősítős kapcsolások). Bár mindent megtanítanak az alapoktól, de nagyon intenzív, ezért jobb előre készülni.
  • matek elvárás: függvények ábrázolása, szögfüggvények (sin, cos, tg), logaritmus, exponenciális, hatványozás, gyökvonás, dB skála, lineáris egyenletrendszer megoldása kézzel, emeletes törtekkel számolás, komplex számok(!)
  • fizikai / kémiai mértékegységek ismerete: mól, liter, perc, fok, radián, méter, cm^2, Volt, Amper, Ohm, Coulomb, Watt, Kelvin / Celsius, Hertz, pH értékek + átváltások / prefixumok használata (nano, mikro, milli, kilo, mega, giga).

Segédanyagok

Ha nem mérnökiről jössz

Hivatalos tananyag (a jó jegyhez nélkülözhetetlen)

Megoldóprogramok

Típusfeladatok megoldói, amik az összes szükséges képletet is mutatják az eredmény mellett.

Jegyzetek

01. Lineáris erősítők: aszimetrikus erősítő, szimmetrikus erősítő
03. Erősítők (feladat). Visszacsatolás.
04. Kondenzátor impedanciája (frekvenciafüggő erősítés).
06. Műveleti erősítő. Alapkapcsolások (invertáló)
08. Erősítős kapcsolások gyakorlása.
09. Galvanikusan leválasztott erősítők (fotodióda). Impedancia számolgatása (vágási frekvencia, fázistolás).
12. Földhurok (rövidzárlat). Meghajtott jobbláb.
13. Erősítők védelme, hozzávezetések.

09.10Bevezető. Biopotenciálok eredete.
09.17Biopotenciálok mérése: Elektródok (ionszelektív), polarizáció, kémiai érzékelők
09.24Ionszenzitív FET. Vérgáz analízis. Elektronika alapjai (orvosoknak), egyszerűbb áramköri számolások. Szimmetrikus / aszimmetrikus erősítők. Mechanikai érzékelők, mérőátalakítók.
09.28Gyakorlás az 1. kisZH-ra: Goldmann-egyenlet, elektród töltése, sejtmembrán dielektromos állandója (permittivitás), elektromos térerősség, elektrolitok potenciálkülönbségéből koncentrációkülönbség (Goldmann), vérgáz-analízis (pH-érték és feszültség összefüggése), elektronika (ellenállás, feszültség számolása, feszültségosztó, szimmetrikus erősítő szimmetrikus és közösjel feszültségerősítése, közösjel-elnyomás)
10.01Nyúlásmérő bélyeg. Kapacitív mérőátalakítók. Induktív mérőátalakítók. Piezoelektromos átalakítók. Elektronika: invertáló alapkapcsolás, nem invertáló alapkapcsolás, követő erősítő, mérőerősítő, szuperpozíció elve, meghajtott jobb láb elektródelrendezés.
10.15EKG, jelek frekvenciatartománybeli analízise (aluláteresztő, felüláteresztő szűrők, zajok, BODE-diagram). Műveleti erősítő.
10.22Galvanikusan leválasztott erősítő (fotodióda). Gyakorlás: nyúlásmérő alkalmazása, feszültségosztó, műveleti erősítős kapcsolások. Biopotenciálokat fogadó erősítők: zajok kiszűrése, hozzávezetések. Vér-oxigén telítettség mérő (= pulzoximéter). EKG kapcsolási rajza (érdekesség).
10.23Gykaorlás a 2. kisZH-ra. Erősítő fokozatok, szimmetrikus jelerősítés, közösjelerősítés, közösjel-elnyomás, nyúlásmérő (Gauge-faktor), frekvenciaspektrum szűrése (aluláteresztő, felüláteresztő áramkörök tervezése), műveleti erősítő, erősítős alapkapcsolások, galvanikusan leválasztott erősítő, nyúlásmérő megint, terhelt feszültségosztó, impedancia.
10.29Pulzoximéter. Ultrahang. EKG-jel formája, tipikus idők. Einthoven-háromszög. Ultrahang: közeghatáron visszaverődés (reflexiós tényező). Ultrahang információjának feldolgozása. Biztonságtechnika (a villamosság élettani hatásai). Kapcsolat a páciens és a készülék között (biztonsági osztályok). GFI: ground fault interrupter. LIM: line isolation monitor (szigeteltség monitorozása).
11.05Elektronikus orvosi készülékek ellenőrzése: bemeneti ellenállás, közösjelelnyomás mérése. Biológiai jeleg feldolgozása: adattömörítési algoritmusok, algoritmusok tesztelése (véletlenség tesztje).
11.12EKG-jel kialakulása. Einthoven-elvezetések, számolás. Késői potenciál.
11.19EKG-jel feldolgozása (->Számítógépes gyakorlatok!): QRS-detektálás, alapjelvándorlás korrekció, hálózati zaj szűrése, izomremegés szűrése, pacemakerjel szűrése, légzés hatása, HRV: Heart Rate Variability (szívfrekvencia variabilitás) vizsgálata Poincaré-diagramon, késői potenciál. QRS-detektorok objektív összehasonlítása: szenzitivitás, specificitás, pozitív prediktivitás. EKG-készülékek típusai. Vektorkardiográfia. Pacemaker (szívritmusszabályzó). Defibrillátorok. Kardioverter. Aortagyűrű (?). EEG: agyi elektromos jelek vizsgálata. Berg-transzformáció.
11.26EEG (agy). EMG (izom - reflexek vizsgálata). Vérnyomásmérés (invazív, non-invazív). Véráramlás mérése. Impedanciamérés.
12.03Vérnyomásmérés: Korotkov-hangok, metodikai hiba, tipikus vérnyomásgörbe. Bőrimpediancia mérése (~Biofizika). Hematokrit (Htc). EKG: elektródok elrendezése. Légzés vizsgálata: légzési térfogatok, hiperventilláció, Fleisch-cső, áramlási sebesség mérése (~Biomechanika). Légúti ellenállás mérése (spirométer, FEV1, FEV2), keveredés a tüdőben, teljes test pletizmográf, tüdő maradék térfogata. Őrzőkészülékek. Hallásvizsgálat. Vér összetevők mérése (vörösvértest, fehérvérsejt, vérlemezkék - Bürker-kamra). Mozgások vizsgálata (~Biomechanika).
12.17Méréstech nagyZH (feladatok megoldása nem jó).

ZH, vizsga, záróvizsga

2. kisZH-hoz:

  • Kidolgozott feladatok - elenállások soros és párhuzamos kapcsolása, feszültségosztó, terhelt feszültségosztó, csomóponti potenciálok kiszámítása, nyúlásmérő, hőtágulás, műveleti erősítő, alapkapcsolások, kondenzátor, impedancia, erősítő fokozatok, szimmetrikus erősítő, dB-skála, blokkdiagram magyarázata
  • Képletek, kidolgozott feladatok - Nyúlásmérő, lineáris erősítők, feszültségosztó, terhelt feszültségosztó
  • Egy tanulságos példa - csomóponti potenciálok módszere


nagyZH-hoz:

levelezőlistán (eumernok@sch.bme.hu)


Záróvizsgára:


1. félév (tavasz)
2. félév (ősz)
3. félév (tavasz)
Szigorlat
Egyéb