Biomechanika

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Biomechanika
Tárgykód
EOTMOM04
Általános infók
Szak
eümérnök MSc
Kredit
5
Ajánlott félév
3
Tanszék
BME ÉMK
Követelmények
Jelenlét
véletlenszerűen ellenőrzik
Vizsga
írásbeli + szóbeli
Elérhetőségek


Előadók

Név Beosztás Tanszék
Dr. Kiss Rita egy. docens BME Mechatronika Optika és Gépészeti Informatika Tsz.
Dr. Németh Róbert egy. docens BME Tartószerkezetek Mechanikája Tsz.
Till Sára tanársegéd BME Hidrodinamikai Rendszerek Tsz.

Célkitűzés

A mechanika élettani folyamatokban történő alkalmazásának és alkalmazhatóságának bemutatása.

Tematika

Szilárd testek mechanikája (Dr. Németh Róbert)

  • Elemi statikai összefüggések. Mechanikai rendszerek egyensúlyának vizsgálata. Külső és belső reakciók számításának alapelvei statikailag határozott szerkezeteken. Az igénybevételek fogalma. Az igénybevételek közötti matematikai kapcsolatrendszer. A feszültségek és alakváltozások definíciója. Egyensúlyi, geometriai és anyagmodell egyenletek. A mechanikai egyenletek megoldásának alapvető módszerei. Anyagmodellek típusai. A hiperelasztikus modellcsalád alkalmazási területei és fontosabb típusaik. Képlékeny viselkedés leírása. Az időfüggő anyagmodellek fontosabb típusai. A mechanikai feladatok peremértékfeladat típusú megfogalmazása és néhány alapvető szerkezet analitikus megoldása. Mechanikai feladatok variációs megfogalmazása és megoldása. A potenciális energia minimumának tétele. A Galjorkin- és a Ritz-módszer. A végeselemes megoldás alapelvei.

Áramlástan (Till Sára)

  • Folyadékok tulajdonságai, Folyadékok anyagmodelljei, áramlási egyenletek. Veszteséges áramlások, -áramlásba helyezett testre ható erő. Áramlásokkal kapcsolatos élettani hatások.. Vérkör felépítése és modellezése, vérnyomás fogalma, vérnyomás és véráramlás sebességének mérése. Hang és tulajdonságai, élettani hatásai.

Mozgásvizsgálatok (Dr. Kiss Rita)

  • Dinamikai alapelvek. Az emberi test lehetséges és használatos modelljei. A test súlypontjának meghatározása. Mozgások kinematikai és kinetikai elemzése. A gyakorlatban használt mérőrendszerek. Felvételkészítés és kiértékelés. Sportmozgások elemzése.

Segédanyagok

Hivatalos jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  • Gáspár Zs., Tarnai T. Statika, Műegyetemi Kiadó, 2002
  • Kaliszky S., Kurutzné Kovács M., Szilágyi Gy., Mechanika II. Szilárdságtan, Tankönyvkiadó, 1990
  • Lajos T., Az áramlástan alapjai, Műegyetemi Kiadó, 1992
  • Halász G (szerk): Modellezés a biomechanikában, Műegyetemi Kiadó, 2006
  • Kocsis L, Illyés Á., Kiss RM (szerk). Mozgásszervek biomechanikája, Terc Kiadó, 2006

2012

2016

Kidolgozások

2012

2016 - korábbi kidolgozások kiegészítésekkel

Vizsga

Az írásbelire 105 perc van. Pontozás:

1 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
0-49% 50-55% 56-61% 62-67% 68-73% 74-79% 80-85% 86-100%

Ha mindhárom témakörből megvan legalább 30%, akkor mehetsz szóbelizni. A végső jegyet az írásbeli és szóbeli számtani közepéből számolják ki:

1 2 3 4 5
x < 2,0 2,0 <= x < 2,3 2,7 <= x < 3,3 3,3 <= x < 4,3 4,3 <= x

A kimaradt intervallumokban a vizsgáztató dönt a kerekítés irányáról.

Felmentések

A hallgató által korábban, más képzésen teljesített tantárgyak alapján felmentés adható, ha a befogadtatni kívánt tárgyak e tárgy mindhárom részét (szilárd testek mechanikája, áramlástan, mozgásvizsgálatok) külön-külön helyettesítik. (Erre a korlátozásra az egyes részterületek eltérése miatt van szükség.) Ekkor a korábban teljesített tárgyak befogadásához a TVSZ utasításai szerint kell eljárni. Amennyiben a korábban teljesített tárgyak csak egy vagy két részt fednek le, úgy a vizsgának az érintett része alól felmentést kaphat a hallgató, ha a teljesített eredménye legalább közepes szintű, és a tárgy tematikája megfelelő. (A tematika megfelelőségét egyedileg bíráljuk el.) A kérdéses témakörből a korábbi teljesítés érdemjegyének megfelelő pontszám felső határát kapja a hallgató (azaz 67, 79, vagy 100%-ot).

Tájékoztatóul felsorolunk néhány tárgyat, amit korábban elfogadtunk:

Szilárd testek mechanikája

  • BME Építőmérnöki Kar: Statika(K05) + Szilárdságtan(K06) + Rugalmasságtan(K07) + Végeselemmódszer(SZ08)
  • BME Építőmérnöki Kar: Statika(AT03) + Szilárdságtan(AT04) + Végeselemes modellezés(AS06)

Áramlástan

  • BME GÉK Áramlástan, BME VEK Vegyipari műveletek II.

Mozgásvizsgálatok

  • SE Általános Biomechanika+Biomechanikai mérések+Humán Biomechanika


1. félév (tavasz)
2. félév (ősz)
3. félév (tavasz)
Szigorlat
Egyéb