Beszéd- és hallásdiagnosztika

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Beszéd- és hallásdiagnosztika
Tárgykód
VITMM203
Általános infók
Szak
eümérnök MSc
Kredit
5
Ajánlott félév
ősz
Keresztfélév
nincs
Tanszék
TMIT
Követelmények
Jelenlét
nincs katalógus
Minimális munka
kevés bejárás, laborok, jegyzőkönyv, kevés tanulás
Labor
7 db labor
KisZH
nincs
NagyZH
1 db
Házi feladat
nincs
Vizsga
írásbeli
Elérhetőségek
Levlista
eumernok@sch.bme.hu


Tárgykövetelmény a 2013/14 őszi félévben

 • Évközben 7 db gyakorlat (valójában inkább a labor név illik rá jobban, de TVSZ szerint csak gyakorlatnak minősül), ebből 6 kötelező. Ezekről jegyzőkönyvet kell készíteni a lényegesebb eseményekről.
 • ZH: félév közepén (kb. 8-10. hét), elsősorban a beszéd részből.
 • Vizsga: írásbeli.

Tárgyról

A tárgy 2013 őszén is előadásra került, az előadó Dr. Vicsi Klára. A tárgynak nincs saját levlistája, hanem az egészségügyi mérnök MSc-sek levlistáján lehet (eumernok@sch.bme.hu) értekezni.

Téma (2013 ősz)

Elmélet

 1. A beszédkommunikáció körfolyamata, tantárgy célja. Akusztikai alapfogalmak A hang fizikai jellemzői :hangnyomás, hangenergia, hangszínkép, hangmagasság stb. Szintértékek, Hangelemzési eljárások. A beszéd leírása nyelvi fogalmakkal, üzenetek megfogalmazása, az egyes nyelvek szerinti különbözőségek és egyezőségek. Nemzetközi jelölésrendszerek.
 2. A beszéd biológiai és kognitív háttere. A beszédfolyamat akusztikai-fonetikai jellemzői. Hangképzés. A beszéd szegmentális leírása. Az artikuláció és a fizikai produktum kapcsolatának vizsgálata szintetizátor segítségével I. Beszédfolyamat elemei, és az elemek rendszere: -fizikai és nyelvi leírás, Artikulációs bázis.
 3. A beszédfolyamat szupra-szegmentális leírása, alaphangmérés. Funkcionális beszédzavarok. Zöngeképzés, beszédhangképzés, beszédfejlődés zavarai, beszédfolyamat zavarai. Beszédészlelés zavarai, nagyothallás következményei.
 4. Beszédoktató rendszerek. IBM Speech Viewer, Beszédmester, Varázsdoboz működésének megismerése.
 5. A hallás biológiai és kognitív háttere, működési mechanizmusok: A periférikus hallási rendszer működése Idegi folyamatok tárgyalása, a kétfülű hallás. Hangpercepció, Hangosság, hangmagasság, időbeli felbontás, frekvenciaszelektivitás, elfedések Beszédpercepció, Percepciós bázis.
 6. Hallókészülékek: Jelfeldolgozási stratégiék, digitálisan programozható hallókészülékek, digitális hallókészülékek. Beültetett eszközök:Csontvezetéses hallókészülékek, középfül implantátumok, cohleáris implantátumok, agytörzsi hallásimplantátumok.

Gyakorlat

 1. TMIT Beszédakuszt. Lab,. Kiss Gábor: Zajszintmérés, audiológiai fülke hanggátlás mérése.
  Zajszintmérés és hanggátlás mérés jegyzőkönyv
 2. TMIT Beszédakuszt. Lab,. Sztahó Dávid: Mikrofonhitelesítés, érzékenység frekvenciafüggésének mértéke (összehasonlító módszer), hangszórók átviteli jelleggörbéjének mérése.
  Mikrofon és hangszóró hitelesítés jegyzőkönyv
 3. TMIT Beszédakuszt. Lab. Sztahó Dávid: A beszédben az alaphang, beszédhang intenzitás időbeli változása, hangelemző programok megismerése gördülő spektrum vizsgálata, inverz szűrő modell. A 2013-ban tartott óra tematikája a kiírástól kicsit eltért, a gyakorlat folyamán beszédszegmentálással, beszéd szintézissel, gördülő spektrum elemzéssel és alaphang meghatározással foglalkoztunk.
  Beszédszegmentálás, beszédszintézis, alaphang meghatározás jegyzőkönyv
 4. TMIT Beszédakuszt. Lab,. Kiss Gábor: Hallásküszöb mérés.
  Audiometriai jegyzőkönyv
 5. Semmelweis Egyetem ETK, Fül- Orr- Gégeklinika, Dr. Fent Zoltán: Hang és beszédképzés zavarainak vizsgálatához használt műszeres, számítógépes eljárások, stoboszkópia, laringoszkóp, fiberoszkóp, orr endoszkópia.
  Hang és beszédképzés gyakorlat összefoglalója
 6. Audio Computer Stúdió KFT, Martikány István: Audiológiai fülkék, hallókészülékek, különböző hitelesítési eljárások.
  Hallókészülékes gyakorlat összefoglalója
 7. Semmelweis Egyetem ETK, Fül- Orr- Gégeklinika, Dr. Küsztel Mariann: BERA mérés, Beültetett eszközök: Csontvezetéses hallókészülékek, középfül implantátumok, cohleáris implantátumok.

Vélemények

2013 őszén, végzős villamosmérnök BSc-sként hallgattam a tárgyat. Az előadónő nagyon kedves és jól ad elő, a számonkérései tisztességesek (eddig :D), az anyag érdekes, Vicsi Klára figyel arra is, hogy ne csak száraz elmélet menjen, hanem néha tényleg megnézünk valami programot vagy kipróbáltatja velünk. A gyakorlatok alapból életszagúbbak és élvezetesebbek, és nem kell halálra görcsölni magunkat. Ja és nincs beugró :) A tárgyból látszólag nem nehéz jó jegyet szerezni, akit a gyakorlatok érdeklik jobban, azok valamennyire kihagyhatják az előadásokat, ezt a tanárnő is rugalmasan kezeli/kezelte. Egészségügyi mérnök MSc-seknek azt hiszem ez a tárgy szintén érdekes lehet.

Fasten90 (vita) 2013. december 17., 17:08 (UTC)


1. félév (tavasz)
2. félév (ősz)
3. félév (tavasz)
Szigorlat
Egyéb