Eseményvezérelt és vizuális programozás

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Eseményvezérelt és vizuális programozás
Tárgykód
VIAUBB01
Általános infók
Szak
üzemmérnök
Kredit
7
Ajánlott félév
3
Keresztfélév
N/A
Tanszék
AUT
Követelmények
Labor
van
KisZH
labor beugrók
NagyZH
nincs
Házi feladat
2 db
Vizsga
nincs
Elérhetőségek
Levlista
Slack


A tárgy keretein beül a hallgatók a korábbi objektum-orientált ismereteikre alapozva megismerik az eseményvezérelt és grafikus programozás legfontosabb módszereit. A hallgatók megismerik a C# nyelvet és a .NET környezeten keresztül elsajátítják a grafikus felhasználói felület (GUI - Graphical User Interface) programozási alapjait. Megismerik a modern osztálykönyvtárak fontosabb szolgáltatásait (reflexiós technikák, adatkötés, rajz és szöveg megjelenítése stb.), valamint betekintést kapnak a feladatok párhuzamos futtatásának lehetőségeibe.


Követelmények

Előtanulmányi rend

A szorgalmi időszakban

 • A laboron megjelenés kötelező. Minden nem házi feladat leadási laboron az órai aktivitást és eredményeket a laborvezető pontozza 0-1-2 ponttal. Egyes előadásokon és laborokon előre be nem jelentett módon további bónusz pontok nyerhetők, melyek hozzáadódnak a félév során gyűjtött pontokhoz. A félév sikeres teljesítésének feltétele a laborok 70%-án való részvétel. A laborok értékelésébe beszámít a „beugró”, ami vagy konkrétan megválaszolandó kérdéssor, vagy a laborfeladat eleje, aminek elkészítésében a laborvezető még nem segít, azt teljesen önállóan kell tudni elkészíteni. Amennyiben ez nem sikerül, a laborra a hallgató 0 pontot kap.
  • A laborok lehetnek:
   • Hagyományos labor: kiadott segédlettel feladatok elvégzése, önnálló labor, de laborvezető segíthet.
   • Code review labor: házi feladatokat egymásnak elmagyarázzátok. A cél a forráskód minőségének növelése, az „ezt hogyan érdemes elegánsan megoldani” kérdések megvitatása.
   • Házi feladat konzultációs labor: házi feladattal kapcsolatos egyéni kérdésekre feltevése, házi feladaton való munkálkodás.
   • Páros programozással tanuló labor: mindig más párral kell dolgozni, hagyományos laborfeladatok vagy házi feladatok közös megbeszélése.
   • Házi feladat leadási labor
 • A házi feladatok darabonként 30-30 pontot érnek. A házi feladatok idő előtt való leadása pluszpontot ér.
 • Pótlási lehetőségek:
  • A házi feladatok előre kihirdetett időpontokban, késedelmesen is le lehet adni.
  • A laborok nem pótolhatóak. A házi feladat korábbi időpontban való leadás további pluszpontokkal járhat.

Félévvégi jegy

 • Az évvégi jegy a házi feladatokra és laborokra kapott pontszámok összege alapján adódik össze. A tárgy teljesítéséhez legalább 41 pontot kell elérni.
 • Ponthatárok:
Pont Jegy
0 - 40 1
41 - 55 2
56 - 70 3
71 - 85 4
86 - 100 5

Tematika

Segédanyagok

 • A tantárgyi oldalon rengeteg segédanyaggal találkozhattok, akár pptx, akár videó formájában, melyeket érdemes átnézni a laborok előtt.

Házi feladat

 • A félév során két házi feladat lesz
  • C# nyelvben
  • WPF-es GUI fejlesztés
 • A feladatok megoldása során mindenki személyre szóló github repositoryba dolgozik (GitHub classroom), melyben bizonyos feladatok előre elkészített unit tesztek formájában adottak.
 • Az első házi feladat további specialitása, hogy két leadási határideje van és az első után előre ismeretlen módon megváltozik a feladat specifikációja. Ennek célja, hogy rávilágítson az áttekinthető fejlesztés, objektumorientált dekompozíció és beszédes, karbantartható forráskód fontosságára.

Tippek

 • Érdemes hétről hétre tanulni, készülni a laborokra. Nagyban megkönnyíti a tárgy elvégzését.


1. félév
2. félév
3. félév
4. félév
5. félév
6. félév