Kommunikációs hálózatok 2

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Kommunikációs hálózatok 2
Tárgykód
VITMAB01
Általános infók
Szak
info
Kredit
4
Ajánlott félév
4
Keresztfélév
nincs
Tanszék
TMIT
Követelmények
Labor
3 db
KisZH
laborbeugró
NagyZH
1 db
Házi feladat
nincs
Vizsga
írásbeli
Elérhetőségek


Elméleti és gyakorlati ismeretek a kommunikációs hálózatok, azokon belül is elsősorban a távközlő hálózatok témaköréből. A klasszikus távbeszélő hálózatoktól a mobiltelefon-hálózatokon és az IP hozzáférési hálózatokon át a nagy sebességű gerinchálózatokig a hallgatók megismerkednek e hálózatok architektúrájával, főbb építőelemeivel és a működésüket biztosító protokollokkal. A tantárgy célkitűzései között szerepel, hogy a vonatkozó szakiránytantárgyakhoz – a Kommunikációs hálózatok 1 tantárggyal együtt – biztos alapokat nyújtson. A tárgy a a Távközlő hálózatok és szolgáltatások utódja.


Követelmények

Előtanulmányi rend

A szorgalmi időszakban

 • Az aláírás feltételei: Egy ZH, illetve három mérés legalább elégségesre teljesítése.
 • Megajánlott jegy: A zárthelyin megajánlott vizsgajegy szerzésére van a lehetőség (pótzárthelyin és pót-pót-zárthelyin nincs erre lehetőség). Ennek feltétele: a hallgató zárthelyi dolgozata kiváló szintű, és az összes mérést jeles érdemjeggyel elvégzi.
 • Pótlási lehetőségek:
  • A ZH egyszer félév közben, egyszer pedig a pótlási héten (különeljárási díj fejében) pótolható.
  • Egy labor pótolható.
 • Elővizsga: van (kb. egy póthéten megírt vizsgának felel meg).

A vizsgaidőszakban

 • Vizsga: Írásbeli.
 • Megajánlott jegy: Megajánlott ötös szerezhető, ha a ZH pontszám legalább 85 és minden mérés ötös.

Jegy

 • Pontszám: A félévvégi jegybe 10% súllyal beleszámít a ZH-n (vagy pótZH-n, pótpótZH-n) szerzett jegy, továbbá 5% súllyal beszámít a mérések átlaga, és a maradék 85%-ot vizsgáról szerzett pont adja.
 • Ponthatárok:
Pont Jegy
0 - 44 1
45 - 54 2
55 - 64 3
65 - 74 4
75 - 100 5

Segédanyagok

ZH

Mérések

A mérésre készülj fel! Elég csak egyszer átolvasni a kiadott leírásokat a mérések előtt, de rengeteget segít a feladatok megoldásában, ha már tudod az alapokat!

IPTV

MPLS

VoIP

Tippek

 • Járj be az előadásra! A tárgyhoz most még nincs jegyzet vagy könyv, csak a diasorokból tanulni nagyon nehéz, az előadáshoz képest jóval több idő megy el az átolvasásukra, miközben fele annyit se tudsz tanulni belőlük. Ne sajnáld rá az időt, mert amúgy nem nehéz egy tárgy.


Bevezetők
1. félév
2. félév
3. félév
4. félév
5. félév
6. félév
7. félév