Digitális technika 1

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Digitális technika 1
Tárgykód
VIIIAA04
Régi tárgykód
VIIIAA01
Általános infók
Szak
villany
Kredit
6
Ajánlott félév
1
Keresztfélév
nincs
Tanszék
IIT
Követelmények
Labor
3 alkalom
KisZH
nincs
NagyZH
nincs
Házi feladat
3 db
Vizsga
írásbeli beugróval
Elérhetőségek
Levlista
vdigit1@sch.bme.hu


A tárgy rendeltetése, hogy megadja mindazokat a hardver rendszertechnikai alapismereteket, amelyek a digitális berendezések logikai tervezési szintjén szükségesek. A tervezői szemlélet kialakítása érdekében a hallgatók a gyakorlati foglalkozásokon logikai tervezési részfeladatok önálló megoldásával mélyítik el az elméleti tananyagot. A tantárgy során a hallgatók:

 • Megismerik a digitális integrált áramköri építőelemek főbb típusait felhasználói szinten.
 • Elsajátítják és begyakorolják a kombinációs és sorrendi hálózatok tervezési lépéseit.
 • Gyakorlatot szereznek a hazárdjelenségek felismerésében és kiküszöbölésében.
 • Képessé válnak az adott logikai tervezési feladat megfogalmazására és a tervezés lépéseinek számítógépes végrehajtására.

A Digitális technika 1 kiemelt fontosságú alapozó tárgy az első félévben, a tananyag elsajátítása sok önálló és főleg rendszeres munkát igényel. Bár a jelenléten kívül az évközi követelmény csak a házi feladatban nyilvánul meg, a sikerhez elengedhetetlen a rendszeres, hétről hétre való készülés. A tapasztalatok szerint a gimnáziumból jövő hallgatóknak ez a tantárgy szokta a legtöbb nehézséget okozni, hiszen a "hagyományos" informatikaképzésben a tantárgy anyagából szinte semmi nincs tárgyalva.

A tantárgyra a Digitális technika 2 épül, majd arra az Informatika 1.


Követelmények

 • Jelenlét: Az előadások és gyakorlatok 70%-án kötelező részt venni!
 • Laborok: A félév során 3 labort kell teljesíteni. Mindegyik 4 órás és teljesítése a foglalkozás során elkészített és elfogadott jegyzőkönyvhöz kötött. Nem megfelelően elkészített jegyzőkönyv esetén pótmérésre kell menni. Összesen csak egy pótlási lehetőség van, függetlenül attól hogy hiányzás vagy a jegyzőkönyv miatt szükségeltetik a pótlás.
  A 3 labor témái rendre:
  1. Kombinációs hálózatok és hazárdjelenségeik vizsgálata.
  2. Sorrendi hálózatok vizsgálata és flip-flop konverziók.
  3. Sorrendi hálózatok hazárdjelenségeinek vizsgálata és egyszerű sorrendi hálózatok tervezése, valamint azok megvalósítása.
 • Házi feladat: A félév során 3 házi feladatot kell megoldani. A házi feladatok pótlására nincs lehetőség, a határidőre be nem adott házi feladatokat 0 pontosnak tekintik! Az aláírás megszerzéséhez szükséges minimum két házi feladatban, egyenként az elérhető pontok 50%-ának megszerzése
 • Vizsga: A vizsga összesen 60 pontos melyből legalább 24 pontot kell elérni az elégségeshez. A vizsga két részből áll:
  1. A beugró 20 pontnyi rövid elméleti/egyszerű gyakorlati kérdésből áll. Fél óra van rá és legalább 12 pontot el kell érni.
  2. A második részben 40 pontnyi komolyabb tervezési/számolási feladatot kell megoldani, melyek általában 4-6 pontosak és gyakran több részkérdésből állnak. Általában van kombinációs hálózatok hazárd-jelenségeivel foglalkozó feladat, egyszerű kombinációs hálózat tervezése és megvalósítása, szinkron/aszinkron előzetes állapottábla felvétele, valamilyen minimalizálási feladat, állapotkódolás, flip-flop konverzió, de gyakorlatilag bármilyen feladat előfordulhat, amihez hasonlót a gyakorlatokon leadtak.
 • Végső jegy: A végső jegy a vizsgán kapott pontszám alapján kerül megállapításra a standard 40, 55, 70 és 85-ös határok mellett.

Segédanyagok

Hivatalos segédanyagok

 • Dr. Arató Péter: Logikai rendszerek tervezése című tankönyv szinte nélkülözhetetlen a tárgy sikeres teljesítéséhez.
 • Pilászy György - Horváth Tamás: Digitális technikai alapmérések című laborsegédlet szinte nélkülözhetetlen a sikeres laborfelkészüléshez.
 • Dr. Keresztes Péter: Digitális hálózatok - Jegyzet a Széchenyi Egyetemről.
 • Ellenőrző kérdések és válaszok - Bővítsétek!!! Itt megtalálható a vizsgakészüléshez kiadott ellenőrző kérdések kidolgozása. Ha nem tudnád hogyan kell a wikit szerkeszteni: HELP
 • Kiemelt jegyzet: Előadásjegyzet - Dr. Arató Péter előadó órái alapján Dudás Márton által készített meglehetősen részletes előadásjegyzet. Ellenőrzötten hibamentes!

Tematikus összefoglalók

 • Hazárdok - Hazárdokról egy elég részletes és szemléletes leírás.
 • Flip-flopok - A főbb flip-flop tulajdonságok táblázatos formában.
 • Állapotkódolás - Az állapotkódolás leírása példákkal.
 • Néhány problémás feladat - A kiadott ellenőrző kérdések 16. feladatcsoportjából néhány feladat kidolgozása.

Laborok

 • A laborok teljesítése a foglalkozás során elkészített és elfogadott jegyzőkönyvhöz kötött. Minden labornak elfogadhatóan kell sikerülnie egyrészt mert az aláírás feltétele, másrészt mert laboron lehet igazán megérteni és gyakorlatban használni a gyakorlaton tanult anyagot. A laborsegédletet a laboron érdemes használni, abban vannak feladatok. A segédletben vannak a laborra felkészítő feladatok amikre érdemes tudni a választ a felkészültség érdekében.
 • A laboron párba kell állnotok és különböző feladatokat kell megoldanotok, amelyek általában a segédletben benne vannak, ha nem valószínűleg ugyanazt a feladatot kell megoldanotok, csak más értékekkel.

Házi feladat

 • A félév során 3 db házi feladatot kell megoldani. A házi feladatok pótlására nincs lehetőség, a határidőre be nem adott házi feladatokat 0 pontosnak tekintik! Az aláírás megszerzéséhez szükséges minimum két házi feladatban, egyenként az elérhető pontok 50%-ának megszerzése.

2015/2016. őszi félév

Összes házi feladat - A típusfeladatok kidolgozása és részletes magyarázata.

Első házi

Második házi

Harmadik házi

Negyedik házi

Ötödik házi

Hatodik házi

Vizsga

 • Maga a vizsga 2 részből áll. Az első része a beugró, melyre 30 perc áll rendelkezésre, ennek letelte után azt beszedik. Az elérhető 20 pontból legalább 12 pontot kell megszerezni, hogy a vizsga második részét kijavítsák. Tehát hiába van meg 12 pont a beugróból, a maradék 40 pontból is össze kell szedni még annyit, hogy meglegyen összesen a 24 pont.
 • A vizsga második részében 40 pontot lehet szerezni, erre 80 perc áll rendelkezésre. Sokkal komplexebb feladatokat tartalmaz, mik egyenletesen lefedik az egész éves anyagot. Célszerű ezekreis alaposan felkészülni!
 • Az alább összegyűjtött néhány régi vizsgasor csupán útmutató jellegű. Az évek során azóta sokat változott a tárgy, a vizsga már sokkal komplexebb, több feladat van, melyek egyenletesen lefedik az egész éves anyagot. Érdemes minél többet gyakorolni és akkor nem érhet nagy meglepetés.

Tippek

Egyes gondolatok a régebbi követelményekhez kötődnek, így már elavultak lehetnek!

 • A tárgyat nem szabad félvállról venni. Kéthetente egy gyakorlat édeskevés a tudásanyag elsajátításához. Éppen ezért rengeteg önálló munkát és gyakorlást igényel. Célszerű hétről hétre feldolgozni az anyagot és a házi feladatok írásával párhuzamosan el is sajátítani azt.
 • Maga az anyag egyáltalán nem nehéz, csupán elsőre idegennek tűnik, mivel jó eséllyel most találkoztok életetekben először valami igazán "villamosmérnöki" dologgal. Ha azonban felveszed a fordulatszámot, figyelsz és kérdezel ha valamit nem értesz, akkor hamar rájöhetsz, hogy valójában egyáltalán nem nehéz a tárgy, csupán rengeteg gyakorlást igényel.
 • Mindenképpen érdemes az amúgy kötelező előadásokon figyelni is. Egyrészt ha már bent vagy, miért ne? Másrészt az előadáson is elhangoznak példák, amikből egész jól meg lehet érteni az adott anyagrészt.
 • Az Arató-féle Logikai rendszerek tervezése könyv, szinte kötelező a tárgyhoz. Minél hamarabb szerezzetek be egy példányt valamilyen formában, mert rendkívüli részletességgel le van benne írva minden és 100%-osan lefedi a tananyagot.
 • Érdemes a félév során kiadott házi feladatokat jól megoldani, mert nem csak aláírást lehet kapni érte, hanem pluszpontot is a vizsgára, sőt, a vizsgában megjelenő feladatok ismerősek lehetnek majd a házi feladatokból.
 • A vizsgabeugrót véresen komolyan kell venni. A beugrókérdések vegyesen kerülnek ki a félév anyagából, de általában valami egyszerű trükkre vagy alapfogalomra mennek rá. Az idő kevés és minimum 60%-ot el kell érni, szóval csak úgy van esélyetek, ha rutinszerűen tudjátok megoldani az ilyen feladatokat.
 • A vizsga második felében 7-8 darab 4-5-6 pontos feladat van. Ezek sokkal komplexebbek mint a beugróban és nagyon könnyű elszámolni/elnézni valamit. Kellő rutin és gyorsaság nélkül esélytelen végigérni rajtuk, valamint ha sokat hibáztok, garantált a bukás. Ugyanis ha például egy vezérlési tábla 16 cellájából az egyiket sikerül benéznetek, minden szó nélkül lehúzzák a fele pontszámot.
 • Fontos: A tárgyoldalon lévő megoldott feladatokban elég gyakori az elírás, és a rossz megoldás, főleg az összetettebb feladatoknál. Ajánlott először a gyakorlatokon és az előadásokon megoldott példákkal kezdeni, mert azok nagy valószínűséggel helyesek.
Bevezetők
1. félév
2. félév
3. félév
4. félév
5. félév
6. félév
7. félév


Bevezetők
1. félév
2. félév
3. félév
4. félév
5. félév
6. félév
7. félév
Megjegyzés:
A csillaggal jelölt négy szakirány-előkészítő tárgy közül egy a 6. félévben.