Digitális technika 1

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Digitális technika 1
Tárgykód
VIIIAA04
Régi tárgykód
VIIIAA01
Általános infók
Szak
villany
Kredit
6
Ajánlott félév
1
Keresztfélév
nincs
Tanszék
IIT
Követelmények
Labor
3 alkalom
KisZH
nincs
NagyZH
nincs
Házi feladat
3 db
Vizsga
írásbeli beugróval
Elérhetőségek
Levlista
vdigit1
Hiba a bélyegkép létrehozásakor: Nem lehet a bélyegképet a célhelyre menteni
@sch.bme.hu


A tárgy rendeltetése, hogy egyszerű példákon keresztül megadja mindazokat az alapfogalmi és rendszertechnikai alapismereteket, amelyek a digitális berendezések logikai tervezési szintjén szükségesek. A tervezői szemlélet kialakítása érdekében az előadásokon és gyakorlatokon az elméleti ismereteket gyakorlati példákkal illusztráljuk. A megszerzett gyakorlati ismereteket a hallgatók vezetett laborgyakorlatokon próbálják ki.

A tárgy keretében a hallgatók:

 • megismerik a digitális integrált áramköri építőelemek főbb típusait felhasználói szinten,
 • elsajátítják a kombinációs és sorrendi hálózatok tervezési lépéseit,
 • készséget szereznek a hazárdjelenségek felismerésében és kiküszöbölésében.
 • A megszerzett ismeretekkel és készségekkel a hallgatók képesek lesznek a villamosmérnöki gyakorlatban felmerülő bármely logikai tervezési alapfeladat megoldására *a feladat megfogalmazásából kiindulva.

A tantárgyra a Digitális technika 2 épül, majd arra az Informatika 1, mely 3 tárgy egy összefüggő vonulatot alkot. A Digitális technika a BSc-záróvizsgán 22%-os súllyal szerepel.


Követelmények

 • Jelenlét: Az előadások és gyakorlatok 70%-án kötelező részt venni!
 • Laborok: A félév során 3 labort kell teljesíteni. Mindegyik 4 órás és teljesítése a foglalkozás során elkészített és elfogadott jegyzőkönyvhöz kötött. Nem megfelelően elkészített jegyzőkönyv esetén pótmérésre kell menni. Összesen csak egy pótlási lehetőség van, függetlenül attól hogy hiányzás vagy a jegyzőkönyv miatt szükségeltetik a pótlás.
  A 3 labor témái rendre:
  1. Kombinációs hálózatok és hazárdjelenségeik vizsgálata.
  2. Sorrendi hálózatok vizsgálata és flip-flop konverziók.
  3. Sorrendi hálózatok hazárdjelenségeinek vizsgálata és egyszerű sorrendi hálózatok tervezése, valamint azok megvalósítása.
 • Házi feladat: A félév során 3 házi feladatot kell megoldani. A házi feladatok pótlására nincs lehetőség, a határidőre be nem adott házi feladatokat 0 pontosnak tekintik! Az aláírás megszerzéséhez szükséges minimum két házi feladatban, egyenként az elérhető pontok 50%-ának megszerzése
 • Vizsga: A vizsga összesen 60 pontos melyből legalább 24 pontot kell elérni az elégségeshez. A vizsga két részből áll:
  1. A beugró 20 pontnyi rövid elméleti/egyszerű gyakorlati kérdésből áll. Fél óra van rá és legalább 12 pontot el kell érni.
  2. A második részben 40 pontnyi komolyabb tervezési/számolási feladatot kell megoldani, melyek általában 4-6 pontosak és gyakran több részkérdésből állnak. Általában van kombinációs hálózatok hazárd-jelenségeivel foglalkozó feladat, egyszerű kombinációs hálózat tervezése és megvalósítása, szinkron/aszinkron előzetes állapottábla felvétele, valamilyen minimalizálási feladat, állapotkódolás, flip-flop konverzió, de gyakorlatilag bármilyen feladat előfordulhat, amihez hasonlót a gyakorlatokon leadtak.
 • Végső jegy: A végső jegy a vizsgán kapott pontszám alapján kerül megállapításra a standard 40, 55, 70 és 85-ös határok mellett.

Segédanyagok

Hivatalos segédanyagok

 • Dr. Arató Péter: Logikai rendszerek tervezése című tankönyv szinte nélkülözhetetlen a tárgy sikeres teljesítéséhez.
 • Pilászy György - Horváth Tamás: Digitális technikai alapmérések című laborsegédlet szinte nélkülözhetetlen a sikeres laborfelkészüléshez.
 • Dr. Keresztes Péter: Digitális hálózatok - Jegyzet a Széchenyi Egyetemről.
 • Ellenőrző kérdések és válaszok - Bővítsétek!!! Itt megtalálható a vizsgakészüléshez kiadott ellenőrző kérdések kidolgozása. Ha nem tudnád hogyan kell a wikit szerkeszteni: HELP
 • Kiemelt jegyzet: Előadásjegyzet - Dr. Arató Péter előadó órái alapján Dudás Márton által készített meglehetősen részletes előadásjegyzet. Ellenőrzötten hibamentes!

Tematikus összefoglalók

 • Hazárdok - Hazárdokról egy elég részletes és szemléletes leírás.
 • Flip-flopok - A főbb flip-flop tulajdonságok táblázatos formában.
 • Állapotkódolás - Az állapotkódolás leírása példákkal.
 • Néhány problémás feladat - A kiadott ellenőrző kérdések 16. feladatcsoportjából néhány feladat kidolgozása.

Záróvizsga

 • Záróvizsga feladatsorok: példák szinte az egész anyagból, hivatalos megoldásokkal

Laborok

 • A laborok teljesítése a foglalkozás során elkészített és elfogadott jegyzőkönyvhöz kötött. Minden labornak elfogadhatóan kell sikerülnie egyrészt mert az aláírás feltétele, másrészt mert laboron lehet igazán megérteni és gyakorlatban használni a gyakorlaton tanult anyagot. A laborsegédletet a laboron érdemes használni, abban vannak feladatok. A segédletben vannak a laborra felkészítő feladatok amikre érdemes tudni a választ a felkészültség érdekében.
 • A laboron párba kell állnotok és különböző feladatokat kell megoldanotok, amelyek általában a segédletben benne vannak, ha nem valószínűleg ugyanazt a feladatot kell megoldanotok, csak más értékekkel.
 • A 2020-2021 őszi félévben már szerepel egy 10 perces beugró a laborok elején, ami ugyan úgy szükséges a labor sikeres teljesítéséhez. Ez az adott labor témaköréhez kapcsolódó néhány rövid feladat.


3. labor 2014-ben


Házi feladat

Házi feladatok (2018-)

A félév során 3 db házi feladatot kell megoldani. A házi feladatok pótlására nincs lehetőség, a határidőre be nem adott házi feladatokat 0 pontosnak tekintik! Az aláírás megszerzéséhez szükséges minimum két házi feladatban, egyenként az elérhető pontok 50%-ának megszerzése.

Korábbi házi feladatok (2013-2016)

2015/2016. őszi félév

Összes házi feladat - A típusfeladatok kidolgozása és részletes magyarázata.

Első házi

Második házi

Harmadik házi

Negyedik házi

Ötödik házi

Hatodik házi

Vizsga

 • Maga a vizsga 2 részből áll. Az első része a beugró, melyre 30 perc áll rendelkezésre, ennek letelte után azt beszedik. Az elérhető 20 pontból legalább 12 pontot kell megszerezni, hogy a vizsga második részét kijavítsák. Tehát hiába van meg 12 pont a beugróból, a maradék 40 pontból is össze kell szedni még annyit, hogy meglegyen összesen a 24 pont.
 • A vizsga második részében 40 pontot lehet szerezni, erre 80 perc áll rendelkezésre. Sokkal komplexebb feladatokat tartalmaz, mik egyenletesen lefedik az egész éves anyagot. Célszerű ezekreis alaposan felkészülni!
 • Az alább összegyűjtött néhány régi vizsgasor csupán útmutató jellegű. Az évek során azóta sokat változott a tárgy, a vizsga már sokkal komplexebb, több feladat van, melyek egyenletesen lefedik az egész éves anyagot. Érdemes minél többet gyakorolni és akkor nem érhet nagy meglepetés.

Tippek

Egyes gondolatok a régebbi követelményekhez kötődnek, így már elavultak lehetnek!

 • A tárgyat nem szabad félvállról venni. Kéthetente egy gyakorlat édeskevés a tudásanyag elsajátításához. Éppen ezért rengeteg önálló munkát és gyakorlást igényel. Célszerű hétről hétre feldolgozni az anyagot és a házi feladatok írásával párhuzamosan el is sajátítani azt.
 • Maga az anyag egyáltalán nem nehéz, csupán elsőre idegennek tűnik, mivel jó eséllyel most találkoztok életetekben először valami igazán "villamosmérnöki" dologgal. Ha azonban felveszed a fordulatszámot, figyelsz és kérdezel ha valamit nem értesz, akkor hamar rájöhetsz, hogy valójában egyáltalán nem nehéz a tárgy, csupán rengeteg gyakorlást igényel.
 • Mindenképpen érdemes az amúgy kötelező előadásokon figyelni is. Egyrészt ha már bent vagy, miért ne? Másrészt az előadáson is elhangoznak példák, amikből egész jól meg lehet érteni az adott anyagrészt.
 • Az Arató-féle Logikai rendszerek tervezése könyv, szinte kötelező a tárgyhoz. Minél hamarabb szerezzetek be egy példányt valamilyen formában, mert rendkívüli részletességgel le van benne írva minden és 100%-osan lefedi a tananyagot.
 • Érdemes a félév során kiadott házi feladatokat jól megoldani, mert nem csak aláírást lehet kapni érte, hanem pluszpontot is a vizsgára, sőt, a vizsgában megjelenő feladatok ismerősek lehetnek majd a házi feladatokból.
 • A vizsgabeugrót véresen komolyan kell venni. A beugrókérdések vegyesen kerülnek ki a félév anyagából, de általában valami egyszerű trükkre vagy alapfogalomra mennek rá. Az idő kevés és minimum 60%-ot el kell érni, szóval csak úgy van esélyetek, ha rutinszerűen tudjátok megoldani az ilyen feladatokat.
 • A vizsga második felében 7-8 darab 4-5-6 pontos feladat van. Ezek sokkal komplexebbek mint a beugróban és nagyon könnyű elszámolni/elnézni valamit. Kellő rutin és gyorsaság nélkül esélytelen végigérni rajtuk, valamint ha sokat hibáztok, garantált a bukás. Ugyanis ha például egy vezérlési tábla 16 cellájából az egyiket sikerül benéznetek, minden szó nélkül lehúzzák a fele pontszámot.
 • Fontos: A tárgyoldalon lévő megoldott feladatokban elég gyakori az elírás, és a rossz megoldás, főleg az összetettebb feladatoknál. Ajánlott először a gyakorlatokon és az előadásokon megoldott példákkal kezdeni, mert azok nagy valószínűséggel helyesek.
 • Érdemes nézegetni a záróvizsga feladatsorokat is. A záróvizsgában ugyanis szinte a teljes digit benne van, és minden félévben hivatalos megoldás készül hozzájuk.


Bevezetők
1. félév
2. félév
3. félév
4. félév
5. félév
6. félév
7. félév
Megjegyzés:
A csillaggal jelölt négy szakirány-előkészítő tárgy közül egy a 6. félévben.