Egészségügyi mérnök MSc felvételi vizsga

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

A felvételi

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy

  • a műszaki, az informatikai, az orvos- és egészségtudomány és a természettudomány képzési terület alapképzési szakjain, valamint az általános orvos, fogorvos és gyógyszerész osztatlan szakon diplomát szerzett jelentkezők legalább 30 kredittel (ebből összesen legalább 12 kredit vagy matematikából és fizikából vagy anatómiából, élettanból és biokémiából),
  • más szakon diplomát szerzett jelentkezők legalább 40 kredittel

Rendelkezzenek, amelyeket korábbi tanulmányaik során szereztek az alábbiak szerinti 60 kreditből:

  • természettudományos ismeretek (35 kredit): matematika (min. 12 kredit), fizika (min. 5 kredit), anatómia (min. 6 kredit), élettan (min. 6 kredit), biokémia (min. 5 kredit), kémia, biológia
  • mérnöki alapismeretek (10 kredit): rendszerek analízise, tervezési ismeretek
  • számítástechnikai ismeretek (5 kredit)
  • gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): közgazdaságtani és menedzsment ismeretek, környezetvédelem, minőségbiztosítás, munkavédelem, társadalomtudomány

Pontszámítás

A képzésre jelentkezők felvételi eljárásban vesznek részt. A maximálisan elérhető pontszám 100, amelyből legfeljebb 10 lehet a többletpont. 90 pont kapható a mesterképzéshez előírt diplomát eredményező képzésben elért eredmény alapján. Ehhez először a szerzett pontokat (SZP) kell meghatározni:

ÁTL = (J1+J2+J3)/3, ha J3 nem értelmezett, akkor ÁTL = (J1+J2)/2.

SZP = 36 + (ÁTL - 2)*3

A pontszám (max. 90) az alábbi (a) és (b) szerint számított közül a nagyobbik:

(a) SZP-hez hozzáadva a mesterképzéshez előírt diplomát eredményező képzésben elért görgetett átlag kilencszeresét, vagy

(b) SZP-t megduplázva.

J1, J2, J3 magyarázata, ill további információk: https://www.vik.bme.hu/page/353/

Segédanyagok

Matematika

  • Thomas-féle kalkulus 3. kötet - Oldalszámok: 65-190, 200-201, 257-321, 338-341, 347-359, 370-375, 410-411
  • Matematika mintapéldák

Anatómia

Fizika

Élettan

Mérnöki ismeretek

Biokémia

Más szakok felvételi vizsgái