Laboratórium 1 - 4. Mérésből ellenőrző mérés

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Négyszögjel spektrumának felvétele

Függvénygenerátor kimenetén koax-> oszcilloszkóp bemenete

  • Függvénygenerátor:
    • Utility/Output setup/HighZ load
    • Függvényalak kiválasztása
    • Frekvencia/Amplitudó kiválasztása pl: 1kHz/1Vrms
  • Oszcilloszkóp:
    • Math/Képernyő alján FFT/Source=1

Az alapharmonikus páratlan számú többszörösein vannak összetevői, amplitúdóik [math]\frac{1}{x}[/math] szerint csökkennek.

Aluláteresztő szűrő határfrekvenciájának kimérése szkóppal, amplitúdókarakterisztika felvétele (töréspont felett alatt 1 dekád között), gerjesztés szinuszos

Határfrekvencia mérés

Függvénygenerátor kimenete -> koax -> elosztódik a szkóp bemenetére -> másik tovább a szűrő bemenetére -> szűrő kimenetéről egy koax a szkóp másik bemenetére Függvénygenerátor: Jelalak: négyszög

Mit várunk? A szűrő megszűri a nagyfrekvenciás komponenseket… Kb a törésponti frekinél (1/wRC) a spektrumban megjelenő komponensek amplitudója elkezd -20dB/dekáddal csökkenni.

[math] \tau = RC [/math]

[math] f_v=\frac{1}{2\pi \tau}[/math]

A felharmonikusok eltűnnek, ugyanis ahol a négyszögjel fel- illetve lefutása van ott a derivált a legnagyobb, és ott látható legjobban, hogy a felharmonikusokat az – elvileg végtelen sávszélességű - négyszögjelből a szűrő kiszűrte.

Itt érdemes ábrázolni a generátor kimenetéről a jelet, aztán a szűrt jelet és abból következtetéseket levonni:

[math]f_v[/math] fölötti frekvenciák amplitúdója meredekebben csökken, mint a generátor kimenetén jel spektrumában. Ez pontosan megfelel a vártnak.

Amplitúdókarakterisztika felvétele

Az aluláteresztő szűrő alacsony frekvencián egységnyi átvitelt biztosít, a törésponti frekvenciánál, ehhez viszonyítva -3dB-t.

Elrendezés: fvgen->szkóp->szűrő bemenete->szűrő kimenete->vissza a szkópba ->rá a multiméterre(jobbfelső és középső bemenetére) Fvgen: freki adott, (törésponti freki(1/wRC) lesz kb -3dBnél, kis frekvencián pedig 0 dB, ezért pl 50Hzes szinusz jelet adunk a bemenetre, multiméteren: a, shift/dB b, Null

Ábrázolás MATLABbal

>> fc=7.43;
>> f=[0.1*fc 0.2*fc 0.5*fc fc 2*fc 5*fc 10*fc]
>> a=[-0.045 -0.175 -0.978 -3 -6.9 -13.936 -19.74]
>> semilogx(f,a)