Informatikai technológiák laboratórium 1 - AUT 1. mérés: Adatbázis szerver oldali programozása

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
← Vissza az előző oldalra – Informatikai technológiák laboratórium 1

1. Add meg az Oracle anonim blokk szerkezetét, jelöld be az opcionális részeket!

PL/SQL anonymous blokk szerkezete ([opcionális részek]):

[DECLARE]
BEGIN
 --statements
[EXCEPTION]
END;

Forrás: https://www.aut.bme.hu/Upload/Course/VIAUA369/hallgatoi_jegyzetek/05-Oracle%20Server%20programoz%C3%A1s.pdf, 32. dia
Bővebben: http://psoug.org/reference/anonymous_blocks.html

2. Hogyan lehet Oracle szerveren elkapni egy hibát?

BEGIN
 utasítások_sorozata1;
EXCEPTION
WHEN kivétel_név1 THEN
 utasítások_sorozata2;
WHEN kivétel_név2 THEN
 utasítások_sorozata3;
...
WHEN OTHERS THEN
 utasítások_sorozata4;
END;

Forrás: https://www.aut.bme.hu/Upload/Course/VIAUA369/hallgatoi_jegyzetek/05-Oracle%20Server%20programozás.pdf, 40. dia
Bővebben: http://psoug.org/reference/exception_handling.html
http://www.techonthenet.com/oracle/exceptions/when_others.php

Példa:

exception
 when no_data_found then
  /* hibakezelés a no_data_found típusú hibára */

3. Hogyan kell alkalmazás hibát dobni Oracle szerveren?

http://docs.oracle.com/cd/B19306_01/appdev.102/b14261/errors.htm#sthref2006

raise_application_error(-20001, 'hibauzenet');

A függvény első paramétere a hibakód, negatív egész számnak kell lennie a -20000..-20999 tartományban. A második paraméter egy karaktersorozat, 2048 byte hosszúságig. (Egyébként van egy opcionális harmadik paraméter is, ami TRUE vagy FALSE lehet, alapértelmezett értéke FALSE. Ha ez az érték TRUE, akkor a hiba a stackbe kerül, ha FALSE, akkor a hiba minden korábbi hibát felülír.)

4. Hogyan kell alkalmazás hibát dobni SQL Serveren?

 • sys.messages táblában lévő előre definiált hibák küldése
 • Egyedi hibák
  RAISERROR ( { msg_id | msg_str } , severity, state [, argument [, ... n ] ] )
  • Severity
   • 0…18: Felhasználói
   • 19…25: csak sysadmin generálhatja
   • 20…25: súlyos hiba, kapcsolatot is lezárja
  • State
   • Több helyről küldhetjük ugyanazt a hibát
   • Helyek azonosítása
   • 1…127

Konkrétan:

raiserror('hibauzenet', 16, 1)
raiserror('hibauzenet2, valami szam: %d', 16, 1, 1234)

A függvény neve raiserror (egy „e”-vel), nem raiseerror! Hasonlít a C nyelv printf-jére, itt is adhatunk meg az üzenetbe behelyettesítendő paramétereket (a fenti példában ez a második sorban az 1234). A hibaüzenet utáni első paraméter a severity (súlyosság), értéke: 1-10 között csak hibaüzenet, de megy tovább a program; 11-19 között ha try blokkban keletkezik a hiba, akkor a catch-részbe ugrik a vezérlés, tehát ez már tényleg kivételt dob. A második paraméter a state (állapot), az itt megadott értéket adja vissza az error_state() függvény. Értékkészlete: 1-127. Minden raiserror-nál, ami ugyanolyan hibára vonatkozik, adjunk más értéket a state-nek, mert így könnyebb megtalálni, melyik raiserror dobta a hibát.

Források:

5. Hogyan kell tárolt eljárást létrehozni Oracle szerveren?

http://www.techonthenet.com/oracle/procedures.php


create or replace procedure eljaras_neve
(param1_bementi in varchar2, param2_kimeneti out varchar2)
is
 /* változók */
 valtozo1 number;
 valtozo2 int;
begin
 tárolt eljárás kódja
end eljaras_neve;

6. Hogyan kell tárolt eljárást létrehozni SQL Serveren?

CREATE PROCEDURE eljaras_neve
 @param1 nvarchar(50),
 @param2 float,
 @param3 int
AS
 sql_utasítások

7. Definiáld a trigger fogalmát!

A triggerek olyan speciális procedúrák egy adatbázisban, amelyek különböző eseményekhez köthetőek. DML Események: INSERT, UPDATE, DELETE. DDL trigger események pl. a CREATE, ALTER, DROP. Továbbá lehetnek rendszeresemények (Logon, Logoff stb.) is. Céljuk pl.:

 • Eseménykezelő tárolt eljárás
 • Származtatott értékek karbantartása
 • Naplózás
 • Statisztikák gyűjtése
 • Szerverek közti referenciális integritás

8. Adj meg 3 tipikus feladatot, aminek elvégzésére triggert szoktak írni!

 • Módosítások feltételhez kötése
 • Módosítások auditálása
 • Hozzáférés korlátozása
 • Redundáns mező értékének kiszámolása (konzisztencia megőrzése)

9. Csoportosítsd a DML triggereket Oracle szerveren (esemény, objektum, időbeliség)!

Objektum: ON table_name

Időbeliség: BEFORE, AFTER

Esemény: INSERT, UPDATE, DELETE

DML események

 • insert, update, delete
 • Táblához kötődik

objektumok

 • utasítás szintű
 • sor szintű

ütemezés

 1. utasítás előtti (utasítás szintű)
  1. sor módosítás előtti (sor szintű)
  2. adatmódosítás
  3. sor módisítás utána
  4. (minden sorra ez a 3)
 2. utasítás utána

Általános Oracle szintaktika:

create or replace trigger trignev
{before|after} {insert or update or delete}
on tablanev
[for each row]
[when feltétel]
begin
 update tábla set nev = :new.nev
 where sorszam = 1;
end

10. Csoportosítsd a DML triggereket SQL Serveren (esemény, objektum, időbeliség)!

Objektum: ON { table | view }

Időbeliség: FOR, AFTER, INSTEAD OF

Esemény: INSERT, UPDATE, DELETE

Általános MS SQL szintaktika:

create trigger
on {tablanev|nezetnev}
{for|after|instead of} {insert,update,delete}
as
 if columns_updated() begin ... end

-- Velias - 2009.02.22. -- FlamichTamas - 2009.03.29. -- tsw - 2009.03.29. -- FaPe - 2009.04.07. -- RudolfKing - 2011.03.21. -- Buj - 2012.03.27.