Instruktor Öntevékeny Csoport

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Semmelweis Egyetemi barátaink.

Jegyzet

Az IÖCS bemutatkozik

Az Instruktor Öntevékeny Csoport Egyesület a Semmelweis Egyetemen több
mint 30 éve működő diákszervezet. Önálló csoportként a 80-as évek végén
alakult meg, de már a 70-es években is hivatalos egyetemi papírok
emlegették a "KISZ-es instruktorokat". A 90-es évek elején eleinte a HÖK
felügyelete alatt, majd a törvényi előírások változásával 2002-től már
jogilag is önállóan létező szervezet.

A csoport legfontosabb célja az Egyetemre frissen felvett elsőévesek,
közkedvelt nevükön a gólyák, bevezetése az egyetemi életbe. Célunk az,
hogy a Semmelweis Egyetemről kikerülő diplomások úgy emlékezzenek vissza
egyetemi éveikre, mint életük egy megismételhetetlen és feledhetetlen
szakaszára, amit bármikor újra kezdenének. Hisszük, hogy ennek az
alapja, hogy a hallgató saját szűkebb és tágabb értelemben vett
környezetét megismerje. Ennek érdekében szervezzük számukra a
Gólyatábort, a Gólyahajót, a Gólyabált, csoportos kirándulásokat és
bulikat. Évtizedes tapasztalataink azt mutatják, hogy ezek a
rendezvények döntő mértékben elősegítik egy összetartó közösség
létrejöttét, mely nem csak csapatként működik, hanem benne az egyén is
jól érzi magát és ki tud bontakozni.

A Instruktor Öntevékeny Csoport szerveződése hagyományosan önkéntes
alapú, a fizetés és a pénzjutalom ismeretlen fogalmak. Ennek ellenére -
vagy talán épp ezért - Egyesületünk Magyarország egyik legnagyobb
taglétszámmal rendelkező független hallgatói szervezete. Több mint
háromszázötven aktív tagunk között más egyetemek hallgatói is
megtalálhatók, így jogászok, műegyetemisták, állatorvostan-hallgatók is
dolgoznak velünk.

Az Egyesület nyolc tagból álló vezetőségét a tagság egy évre választja
meg. A csapat élén a reprezentatív és képviseleti szerepet betöltő elnök
áll, alelnökünk elsősorban a gazdasági és pénzügyekért felel. A
vezetőség többi tagját az egyes nagyobb programok szervezésére
választjuk, így van Képzésfőnökünk, Táborfelelősünk és Bálszervezőnk.
Ezen utóbbiaknak, a zökkenőmentes munkamenet érdekében helyettesük is
van. A többi, kisebb évközi rendezvények szervezése öntevékeny formában
zajlik, a csoport tagjainak aktuális igénye szerint. Ebben a vezetőség
mint egyfajta segítő, logisztikai hátteret biztosító szerv vesz rész.

Az IÖCS élete éves ciklusokban zajlik. Évről évre megszervezzük
ugyanazokat a rendezvényeket, őrizve hagyományainkat és biztos támpontot
nyújtva az új kezdeményezéseknek. A honlapon sokat megtudhat ezekről,
rólunk, programjainkról. Kérjük, böngésszék olyan örömmel, mint amilyen
lelkesedéssel mi szervezzük meg a leírt programokat.