Adatvezérelt alkalmazások fejlesztése (AAF) - ZH- és vizsgajegyzetek

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
← Vissza az előző oldalra – Adatvezérelt_alkalmazások_fejlesztése

Adatelérés

ADO .NET: relációs adatbázisok kezelése

Adatelérési modell:

 • Kapcsolatalapú modell: Folyamatosan fenntartunk egy kapcsolatot egy DataReader segítségével
 • Kapcsolatnélküli modell: Kiolvassuk, lezárjuk a kapcsoltatot, módosítunk, visszaírjuk. DataSet segítségével
  • DataAdapter: Kezeli a Connection-t, olvas, ír az adatbázisból/ba
  • DataSet: Mini adatbázis, a nagytestvér másolata, amíg nincs kapcsolat
  • Teljesítmény: Legkevesebb kapcsolódás

ADO .NET a gyakorlatban:

 • Connection String: Az adatbázishoz csatlakozás minden információját tárolja
 • ConnectionStringBuilder: Felépíti a ConnectionString-et, így nehezebb támadni
 • Kapcsolódás: Connection.open();
 • Command: utasítások végrehajtása
 • DataReader: Csak olvasható adatlekérés
 • DataAdapter: Adapter.Fill-el lehet DataSet-et feltölteni
  • DataRow állapotai:
   • Unchanged: változatlan
   • Added: újonnan lett létrehozva
   • Deleted: törlődött
   • Modified: módosult
   • Detached: a sor nem része egy DataRowCollection-nek
  • Adat sorok verziói:
   • Original: a kiindulási érték
   • Current: aktuális érték
   • Default: DataRowState-től függ
   • Proposed: szerkesztés alatt álló érték
 • Tranzakciók: Connection.beginTransaction-nel visszakapunk egy Tranzakciót, ezt kell a Command-okhoz rendelni, végül commit vagy rollback
 • DataSet, típusos DataSet
 • DataView: DataSet-ből nézet, mely folyamatosan változik a DataSet-tel

-- sashee - 2009.06.01.


LINQ to SQL

Leképzés: Meta adatokkal

DataContext: Ezen keresztül csinálunk mindent

Lekérdezések:

 • IQueryable interface:
  • Expression tulajdonság
  • Execute() fv
 • Késleltetett lekérdezés
 • A végrehajtás során egy megfelelő provider lefordítja T-SQL-é

Relációk kezelése:

 • EntityRef, EntitySet: Késleltetett betöltés bejárás esetén is
  • Távoli lekérdezés: Szerveren fut(alapértelmezett)
  • Hely lekérdezés: Betöltjük előre

Join: Olyan táblák összekapcsolására, melyek között nincs kapcsolat

Névtelen típus: Olyan típus, melyet a fordító hoz létre, egyébként nem létezik

 • select new {Név=érték,..}
 • Nincs változáskövetés, mentés

Objektumok egyedisége: Ha két különböző helyen olvassuk be az adatot, akkor ugyanazt az objektumot kapjuk vissza

 • Identitás táblába kerül, ahol mindig a legelőször felolvasott objektumok vannak(tehát ha felolvassa, és már létezik, akkor a felolvasottat eldobja)
 • ObjectTrackingEnabled: kikapcsolható, de akkor read-only lesz
 • DataContext TableAttach: Olyan objektumokat is kezel, melyeket nem ő hozott létre

Öröklés:

 • Single Table Mapping(csak ezt támogatja):
  • Discriminator oszlop: [Column( IsDiscriminator = true )]
  • Táblához hozzá kell venni, hogy milyen értékei lehetnek a discriminatornak:
[Table]
[InheritanceMapping( Code = "C", Type = typeof( Customer ) )]
[InheritanceMapping( Code = "E", Type = typeof( Employee ) )]
[InheritanceMapping( Code = "P", Type = typeof( PartTimeEmployee ) )]
[InheritanceMapping( Code = "X", Type = typeof( Contact ), IsDefault = true )]
class Contact

Módosítás:

 • Change Tacking Service: Figyeli a módosításokat
 • DataContext.SubmitChanges(): menti a módosításokat, egyetlen tranzakcióban
 • Változások követése:
  • Eredeti értékeket is tároljuk: overhead
  • INotifyPropertyChanging: Ha változott, szól
 • Ha mentéskor látszik, hogy módosult a rekord:
  • Verziószámnak tekinthető oszlop címkézése: [Column (UpdateCheck=Always|Never||WhenChanged, IsVersion=TrueFalse)]
  • ConflictMode: Beállíthatjuk, hogy az első hibánál legyen kivétel, vagy próbálja meg mindet
 • Elosztott tranzakciót is készíthetünk

Tárolt eljárások:

 • [StoredProcedure(..)], [Function(..)] jelölést kap az egyik metódus, [Parameter(..)]-rel paraméterezhető
 • Erősen típusos visszatérési érték

Adatbázis létrehozása:

 • DataContext.DatabaseExists()
 • DataContext.DeleteDatabase()
 • DataContext.CreateDatabase()

-- sashee - 2009.06.03.

WPF

Tulajdonságai:

 • Teljeskörű integráció: 2D,3D, beszédfelismerés,...
 • Felbontás független: Nincs pixel
 • Hardveres gyorsítás: D3D-re épülve harveresen gyorsított, ami nem, az szoftveresen
 • Deklaratív szemlélet: XAML
 • Testreszabhatóság: Nem csak szöveg, hanem bármilyen Control lehet egy gombban pl,template, skin
 • Egyszerű telepítés: Hagyományos, böngészőben

Architektúra:

 • milcore: DirectX támogatás
 • Presentation Core
 • Presentation Framework

Főbb osztályok:

 • System.Threading.DispatcherObject: UI objektumokat csak a létrehozó szálból lehet módosítani, ezért egy dispatcher szükséges, aminek üzeneteket lehet küldeni, ami módosítja az objektumot
 • System.Windows.DependencyObject: Propertyben változás esetén másik property is változik. Lehet validálni is közben.
 • System.Windows.Media.Visual: Pixelek megjelenítése a képernyőn. A Visual tree-t tartja fent, kirajzolásnál ezt járja be.
 • System.Windows.UIElement: LayoutManagerek használata.
  • Fázisok:
   • Mesaure: Mérés, a konténer megkérdezi a komponenstől, hogy mennyi helyet fog foglalni
   • Arrange: Elrendezi a gyerekeket
  • Input szignál:
   • Tunneling(preview fázis): Tartalmazási hierarhia csúcsától a célobjektumig
   • Bubbling(tényleges fázis): Célobjektumtól felfele, ameddig nem kezelik
 • System.Windows.FrameworkElement: Stílusok használata
  • Explicit: Pontosan megmondjuk, hogy melyik objektumon akarjuk alkalmazni
  • Implicit: Adott osztály összes példányán alkalmazzuk
 • System.Windows.Control.Control: Vezérlők Visual tree-jét lehet vele átírni

XAML:

 • XML leírás, deklaratív
 • Tag-ek: példányosítás, attribútum: property beállítása
 • Default konstruktor hívódik mindig
 • Eseménykezelés: code behind
 • Összetett típusú property: XML gyerek, ahol oszály.propertynév alakban lesz beállítva
 • Típus konverterek: Ha nem megfelelő a típus, akkor keres egy megfelelőt, és azzal konvertál
 • Markup extensions: {} jelek között, x:Null ; x:Static ; x:Binding lehet. ...=... nevesített, e nélkül nm nevesített
 • Objektumok gyerekei:
  • Content property: Osztályok kijelölnek egy propertyt, amelyet az XML tag gyereke fog állítani
  • Kollekció elemei:
   • Lista: IList-et implementálja.
   • Dictionary: IDictionary-t implementálja. x:Key=... attribútuma kell legyen az elemeknek
  • Típus konverzió: Content property típuskonvertere, absztakt osztály típuskonvertere
 • Feldolgozása:
  • Futás idejű betöltés: XamlReader.load(..), majd FindName-vel lehet gyerekeket(x:Name)
  • Partial class: c:Class
  • BAML: bináris
  • .g.cs: osztály, betölti a BAML-t, elvégzi az összerendeléseket, feliratkozik az eseményekre
  • Procedurális kód XAML-ben: kerüljük
  • .NET osztály elérése XAML-ből

WPF belülről:

 • Logikai és vizuális fa
 • Dependencz property
  • Változás értesítés
  • Érték öröklés
 • Attached property: Gyerekelemek property-jeinek a beállítása
 • Routed events: Felefele áramlanak az események, amíg el nem kapjuk
 • Attached event: Olyan eseményekre is felírhatjuk az elemet, amelyet nem dobhat, de akkor az összes gyere által dobott adott eseményt megkapja

WPF controllok:

 • Content control: Egyetlen gyerekük lehet
  • Button, RepeatButton, ToggleButton, CheckBox, RadioButton
  • Label, Tooltip, Frame
  • GroupBox, Expander
 • Items Control: Tetszőleges mennyiségű gyerekük lehet
 • Range Control: Előre megadott számérték közötti számértéket jelenítenek meg
 • Text Control: TextBox, RichTextbox, PasswordBox

Méretezés, pozícionálás, transzformálás:

 • Méret:
  • Width, Height
  • Margin, Padding
  • Visibility
 • Pozicionálás:
  • Alignment
  • Content alignment
 • Transzformációk:
  • LayoutTransform: Elrendezés meghatározása előtt
  • RenderTransform: Után

Elrendezések Panelek segítségével:

 • Canvas: Abszolút pozicionálás
 • StackPanel: Függőlegesen/vízszintesen folytonosan
 • WrapPanel: Ha sok, akkor következő sor
 • DockPanel: Egyes oldalakhoz köthetjük
 • Grid: Táblázatos

Adatkötés: Két property értékének az összekötése

 • {Binding ElementName=.. Path=}
  • {Binding RelativeSource={RelativeSource Self}}
  • {Binding RelativeSource={RelativeSource TemplatedParent}}
  • {Binding RelativeSource={RelativeSource FindAncestor, AncestorType={x:Type

desiredType}}}

  • {Binding RelativeSource={RelativeSource AncestorType={x:Type desiredType}}}
  • {Binding RelativeSource={RelativeSource PreviousData}}
 • Kötés kollekcióhoz
 • Adat konvertálás

Erőforrások

 • Bináris erőforrások
 • Logikai erőforrások

Style, Control Template:

 • Style: propertyket összefog, hogy később együtt tudjuk beállítani őket
 • Control template: Control Visual tree-jének beállítása

-- sashee - 2009.06.01.


Adattárházak

Alaptulajdonságok:

 • Időfüggő: Megállapítható, mely időponthoz van az adat kötve
 • Változatlan: Nincs update
 • Tematikus: Nem tartalmazzák az összes adatot, csak amelyikre szükség van
 • Integrált: Központian tárol

OLTP és adattárház összehasonlítása:

 • Elsődleges cél:
  • Aktuális adatok feldolgozása
  • Döntéstámogatás
 • Felhasználók:
  • Ügyintézők
  • Menedzsment
 • Terhelés jellege:
  • Egyszerű lekérdezés, adatmódosítás
  • Összetett lekérdezés
 • Jellemző mérőszám:
  • Feldolgozott tranzakciók száma
  • Lekérdezésre adott válasz ideje

Architektúrák:

 • Kétrétegű: A felhasználók közvetlenül az adattárházhoz kapcsolódnak, ami az OLTP-ből nyeri az adatokat
 • Háromrétegű: A felhasználók adatpiacokhoz(data mart) férnek hozzá, ahol tematikusan kiválasztott részek és származtatott adatok vannak

Adattárház építésének lépései:

 • Adatok kinyerése: Milyen adatokra van szükség, hogyan érjük el(ha pl. nem relációs)
 • Tisztítása:
  • Hiányzó adat kezelése
   • Teljes rekord elvetése
   • A hiányzó adat bekérése.
   • A hiányzó adat helyettesítése
    • Konstans értékkel
    • Átlagértékkel
    • Csoportra jellemző átlagértékkel
    • Legvalószínűbb értékkel
  • Zajszűrés:
   • Numerikus adatok zajszűrése:
    • Binning: minden k számú elemcsoportot helyettesít az átlagával
    • Csoportképzés: Több attribútum együttes előfordulását vizsgálják, majd az egymás közelében elhelyezkedő adatokat a csoportot jellemző adatokkal helyettesítjük (csoport súlypontjával)
    • Regresszió: Ebben az esetben is több attribútum együttes előfordulását vizsgáljuk, az egyes attribútumok közt valamilyen függvénykapcsolatot keresünk (általában lineárisat), majd az egyes értékeket a regressziós függvény értékeivel helyettesítjük.
   • Szöveges adatok:
    • Szótár alapú
    • Klaszterező: Hash fv-vel számokká képezzük le
 • Transzformálása: Az adatok az adattárház egységes sémájára történő leképzés
  • Rekord szintű:
   • Kiválasztás
   • Összekapcsolás
  • Mező szintű: Típuskonverzió
   • Algoritmikus
   • Lekérdezéssel
 • Betöltése és indexelése: Pillanatkép és histórikus adatok

Multidimenzionális adatmodell:

 • Alapelemei:
  • Dimenziós adatok: Ezen adatok mentén történik az elemzések végrehajtása
  • Hierarchiaszintek: Felbontás
  • Tényadatok: Amit elemzünk
 • Sémák:
  • Csillag: A tényadatokat tartalmazó táblához idegen kulcsokkal csatlakoznak a dimenziós tánlák
  • Hópehely: A tényadatokhoz csak a legalacsonyabb hierarchiaszint van csatolva, és ahhoz van a többi, így joinolni kell.

OLAP(Online Analytical Processing) rendszerek:

 • FASMI(Fast Analysis of Shared Multidimensional Information) teszt:
  • Fast: Gyors
  • Analysis: A felhasználó számára szükséges üzleti és statisztikai elemzések elkészítésére alkalmas.
  • Shared: Megosztott
  • Multidimensional
  • Information: Összes adat és származtatott adat elérhető

OLAP kocka:

 • Dimenzió: A kocka élei
 • Hierarchia: Elvégezhető elemzések mélysége
 • Aggregátum: Származtatott mennyiségek

OLAP kocka műveletek:

 • Szeletelés: 1 érték rögzítése, a diemnziószám csökken
 • Részkocka kiválasztása: Értékek megkötése
 • Lefúrás: Hierarchiaszint csökkentése
 • Felfelé görgetés: hierarchiaszint növelése
 • Forgatás: A megjelenített eredményt elforgatja

OLAP kocka tárolása:

 • ROLAP: Relációs
 • MOLAP: Saját, multidimenziós
 • HOLAP: Hibrid

Előkalkuláció mértéke: Ne legyen túl nagy, se túl kicsi

-- sashee - 2009.06.02.

Entity Framework

EDM (Entity Data Modell):

 • Conceptual Schema Definition Language (CSDL)
 • Store Schema Definition Language (SSDL)
 • Mapping Specification Language (MSL)
 • Működés
  • ObjectContext
  • Adattár -> Store Providers -> Entity Provider -> Object Services

Lekérdezési lehetőségek:

 • Entity SQL + Object Services
  • Ha LINQ-nél nagyobb kifejezőerőre van szükség
  • Ha dinamikusan összeállított lekérdezésekre van szükség
  • Ha a teljesítmény nagyon fontos
 • Entity SQL + Entity Client
  • Az adatokat sorban (streamelve) szeretnénk lekérdezni
  • Meglévő alkalmazások átírásakor
 • LINQ to Entities
  • Minden más esetben

ORM leképezési lehetőségek EF-ben:

 • TPH (Table Per Hierarchy)
  • Minden osztály egy táblába
  • EDM designer támogatja
 • TPT (Table Per Type)
  • Minden osztály külön táblába (az absztraktak is)
  • EDM designer támogatja
 • TPC (Table Per Class)
  • Minden valós osztály külön táblába (az absztraktak nem)
  • EDM designer nem támogatja

Egyéb szolgáltatások:

 • Komplex típusok használata
 • DefiningQuery
 • Lazy loading
 • Tárolt eljárások hívása

Asszociáció típusok:

 • Külső kulcsos asszociáció
 • Független asszociácó
  • A több-több kapcsolatat mindig ezzel valósítjuk meg
  • Mindig van navigation property

Változáskövetés:

 • Eredeményhalmazok összefűzése
  • NoTracking
  • AppendOnly
  • OverwriteChanges
  • PreserveChanges
 • EntityState
  • Detached
  • Unchanged
  • Added
  • Deleted
  • Modified
 • Entitás típusok
  • Entity object leszármazott
   • Automatikus változáskövetés
   • Lazy loading támogatás
   • Hátránya, hogy nem tudunk csak az EntityObjectből származtatni
  • POCO
   • Nincs automatikus változáskövetés, a DetectChanges metódust kell hívni
   • Nincs lazy loading támogatás
  • POCO proxy
   • Automatikus változáskövetés
   • Lazy loading támogatás
   • Futási időben leszármaztat az osztályunkból, így tudja biztosítani a fenti szolgáltatásokat, ezért speciális követelmények vonatkoznak a POCO osztályunkra
  • Self-Tracking Entities
   • nem függ az EF-től
   • Tulajdonképpen ez egy csináld magad megoldás, ugyanazt implementáljuk, mint amit az EF tud
 • SaveChanges

Két és többrétegű alkalmazások:

 • Kétrétegű
  • Az entitások nem hagyják el az OC alkalmazástartományát (nincs sorosítás)
  • Az állapotkezelést az OC megoldja ha a funkciók kompaktak (például egy dialógus ablak)
 • Többrétegű alkalmazás
  • Az entitás kikerül az OC alkalmazástartományából
  • Az állapotkövetés nem bízható az OC-ra
  • A változásokat az OC tudomására kell hozni

-- KoviBalu - 2011.06.04.