4. OO metrikák (2012)

A VIK Wikiből
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Tervezési elvek

Csatolás

 • függőségek minimalizálása package, osztály és objektum szinten
 • D(ARP)C = Direct (Attribute, Reference, Parameter) Based Coupling
  • Azon különbözo osztályok száma, amelyeknek attribútumát, metódusát paraméterként érjük el
 • DCC = Direct Class Coupling
  • Azon osztályok száma, amikhez egy A osztály attributum deklaracioin keresztul, vagy az A metodusainak parameterlistain keresztul csatolva van.
 • CBO = Coupling Between Objects
  • A csatolt osztalyok szamat veszi, ahol a vizsgalt osztaly akkor szamit csatolt osztalynak egy masik osztalyhoz, ha hasznalja annak attributumat, VAGY metodusat.
 • Instability (RMI) = kimenő_csatolás / (bejövő_csatolás + kimenő_csatolás)

Osztály csatolás

 • NUCD = Number of used classes by dependency relation
 • TNUCD = Total number of evidences for Used classes by dependency relation
 • RNUCD = NUCD / TNUCD
 • öröklés: mélysége, gyerekek száma
 • asszociáció: NAC = Number of associated classes with a class
 • TACU = Total associated class Usages

Kohézió

 • Egy egységbe (modul, osztály, blokk) tartozó elemek közötti kapcsolat erőssége.
 • Modulokban
  • funkcionális: A modul egyetlen jól definiált célt szolgál. Ideális. pl:sqrt() - OK
  • szekvenciális: elfogadott
  • kommunikációs: A modulhoz tartozó műveletek azonos adatokkal dolgoznak. "Ha már lekérdeztük az adatot akkor ellenőrizzük rajta ... is", switch a müveletre
  • procedurális: A modul által végrehajtott műveletek egymás után következnek. "Nyomtató beállítása, nyomtatás...", instanceOf
  • temporális: A modul által végrehajtott műveletek egyszerre elvégezhetőek. "Fájl lezárás, hiba-log írás, hiba képernyőre írás" - téma azonos, sorrend mindegy.
  • logikai: A modul műveletei között csak logikai kapcsolat van.
  • eseti:
 • |P| = {(Ai,Aj) Ai metszet Aj = 0} függvények száma, nincs közös attribútum,
 • |Q| = {(Ai,Aj) Ai metszet Aj <> 0} függvények száma, közös attribútummal
 • LCOM = |P| - |Q| (ha az eredmény pozitív), különben 0.

Egyéb

 • CC = Cyclomatic Complexity: metódus bonyolultsága
 • WMC = Weighted methods per class = CC (minden metódusra)
 • RFC = Response for a class: metódusok száma
 • RMA = Abstractness: absztrakt / nem absztrakt (package)

Cocomo

Célcsoportok

 • Application composition (1. fázis)
 • Alkalmazás generálás
 • Rendszerintegráció
 • Infrastruktúra

(Utolsó alkotja a 3 fázisú modellt)

Fázisok

 • Application Composition (prototípus), Object Points-ból indul
 • Early Desing (architektúra változatok), Funcation Pointból és SLOC-ból indul
 • Post-Architecture (megoldás ismeret), Function Pointból és SLOC-ból indul

Effort (munka mennyisége)

 • Effort = 2.94 * EAF * (KSLOC)E
 • Effort (PersonMonth, PM)
 • EAF = Effort Adjustment Factor, hangolási tényezök határozzák meg (termék, platform, stáb, projekt), (7,17)
 • KSLOC = kilo source LOC
 • E = exponens, skaláris tényezök határozzák meg (procedens, fejlesztés rugalmassága, kockázatkezelés, csoport kohézió, process érettsége)

Duration (fejlesztési idö)

 • Duration = 3,67 * (Effort)SE
 • Duration - (PM-ben)
 • Effort (PersonMonth, PM)
 • SE = schedule equation exponent

CDP minták

Locking minták

Lock

 • probléma: biztonságos lock felszabadítás
 • megoldás: saját guard osztály

Double check

 • egymásba ágyazott dupla ellenőrzés
 • prob: vagy nem tudunk singletont impl, vagy nem hatékony, vagy compiler nem tudja kioptimalizálni

Thread-safe lock

 • prob: komponensen belülről és kívülről is egyaránt használható legyen. Cél:holtpont elkerülése, hatékonyság
 • mo: két interfész: külső ellenőriz, belső (privát) elfogad

Bedrótozott lock

 • mo: run-time szinkronizáció

Konkurencia minták

Monitor objektum

 • több kliens esetén
 • mo: minden objektumnak van monitora + várakozási sora (lásd Objektum): synchronized blokk

Aktív objektum

 • metódushívás nem blokkolhat
 • mo: hívás és végrehajtás szétcsatolása, végrehajtás saját szálon (kell valami üzenetsor)

Reactor

 • 1 szerver, több kliens
 • mo: szinkron események demultiplexelése

Vezető-követő

 • események konkurrensen
 • mo: szálcsokor, szinkron események demultiplexelése

Esemény minták

Proactor

 • mint a Reactor, csak itt esemény
 • mo: mint a Reactor, csak itt aszinkron események demultiplexelése jön létre

Csatlakozó (acceptor-connector)

 • összefonódik a kapcsolódás és kommunikáció
 • mo: külön szedni (szinkron vagy aszinkron kapcsolódás)

Visitor Combinator

Alap visitor combinatorok

 • Identity: semmit sem csinál (non-iterating default visitor)
 • Sequence(v1, v2): szekvenciálisan végrehajtja v1-et majd v2-t
 • Fail: Raise exception
 • Choice(v1, v2): megpróbálja v1-et, ha nem sikerül, akkor megpróbálja v2-t
 • All(v): engedélyezi visitor v-t szekvenciálisan minden azonnali részfára
 • One(v): engedélyezi visitor v-t szekvenciálisan az azonnali részfára amíg sikeres

Forrás: http://homepages.cwi.nl/~markvdb/courses/SoftwareConstruction/JJTraveler.pdf

Kombinátor algebra

 • Sequence(Identity, v) = v
 • Sequence(v, Identity) = v
 • Sequence(Fail, v) = Fail
 • Sequence(v, Fail) = Fail //ha v -nek nincs mellékhetása
 • Choice(Fail, v) = v
 • Choice(v, Fail) = v
 • Choice(Identity, v) = Identity
 • Try(v) = Choice(v, Identity)
 • IfZeroAddOne = Try(Sequence(IsZero, AddOne))

Bejáró kombinátorok

Mindegyik közvetlen gyermekre

class All implements Visitor {
   Visitor v;
   public All(Visitor _v){ v = _v; }
   public void visit_Leaf(Leaf leaf) throws VF { }
   public void visit_Fork(Fork fork) throws VF {
      fork.left.accept(v);
      fork.right.accept(v);
   }
}

TopDown(v) = Sequence(v, All(TopDown(v))

class TopDown extends Sequence {
   public TopDown(Visitor v) {
      super(v, null);
      then = new All(this);
   }
}

BottomUp(v) = Sequence(All(BottomUp(v)), v)

class ButtomUp extends Sequece {
   public BottomUp(Visitor v) {
      super(null, v);
      first = new All(this);
   }
}

-- MeszegetoBalazsIstvan - 2008.05.27.

-- Velias - 2009.05.27.

-- Ciana - 2010.05.31

-- Csádám - 2010.05.31.

--Szabó Csaba (vita) 2012. december 16., 19:54 (CET)