5. Elosztott rendszerek (2012)

A VIK Wikiből
(OotElosztottRendszerek2012 szócikkből átirányítva)
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Általános

 • Socket vs keretrendszer (lábbalhajtós vs kézzeltekerős)
 • Szerializálni kell

Távoli eljáráshívás

Függvényhívás

Hiba a bélyegkép létrehozásakor: Nem lehet a bélyegképet a célhelyre menteni

Interfész

 • A fejlesztö definiálja, specifikálja.
 • WebService-ek esetén WSDL adja meg
 • Callback minta esetén a kloens oldalon szerepel
 • CORBA esetén IDL-ben specifikáljuk

Csonk

 • Keretrendszer fordítási időben generálja
 • Callback minta esetén a kliens oldalon szerepel
 • Sorosítva elküldi a paramétereket, meghívja a távoli függvényt, visszaveszi a visszatérési értéket
int foo(int x, int y, int z) {
	 Stub stub = getStub("foo");
	 Stream s = stub.getOutStream();
	 s.writeInt(x);
	 s.writeInt(y);
	 s.writeInt(z);
	 stub.invoke();
	 s = stub.getInStream();
	 int t = s.readInt();
	 return t;
}

Szerializálás

 • CORBA esteén az OIOP/IIOP specifikálja
 • Callback minta esteén a kliens oldalon szerepel
 • Keretrendszerben gyárilag implementálva van
 • WebService-ek esetén SOAP

Adapter

 • Callback minta esetén a kliens oldalon szerepel
 • CORBA esteén az IDL-ben specifikáljuk
 • Beolvassa a paramétereket, meghívja az implementációt, visszaküldi a visszatérési értéket
void invoke(Skeleton skeleton) {
	 Stream s = skeleton.getInStream();
	 int x = s.readInt();
	 int y = s.readInt();
	 int z = s.readInt();
	 int t2 = foo(x,y,z);
	 s = skeleton.getOutStream();
	 s.writeInt(t2);
}

Implementáció

 • Fejlesztö implementálja
 • Callback minta esteén a kliens oldalon szerepel

Problémakezelés

 • memóriakezelés
  • primitív típusok átmennek
  • összetett típusoknál deep copy
  • elosztott GC
 • hálózati hibák
  • idempotens műveletnél nincs gond
  • at_most_once, at_least_once, exactly_once
 • szerver megtalálása
  • bedrótozva
  • NameService (hierarchikus, név szerinti keresés)
  • TradeService (szolgáltatás szerint kereshető)

Remote Method Invocation

Szerializálás

(l. perzisztencia témakör)

Biztonság

SecurityManager osztály

 • Biztonsági szabályok kezelésére
  • SecurityManager System.getSecurityManager()
  • System.setSecurityManager(SecurityManager sm)
  • SecurityException-t dob hiba esetén
 • void check...() típusú függvényekkel lehet ellenőrizni
  • file hozzáférés: Read, Write, Delete
  • kapcsolat hozzáférés: Connect, Accept, Listen
  • általános: Exit, Exec, Permission
 • Külső policy fájlból is meg lehet adni a hozzáféréseket

Távoli interfész

 • java.rmi.Remote leszármazott
 • java.rmi.RemoteException dob
 • paraméter: Serializable interfészt megvalósító objektum

Szerver oldal

Hiba a bélyegkép létrehozásakor: Nem lehet a bélyegképet a célhelyre menteni

RemoteObject

 • távoli objektumok és stub-ok ősosztálya
 • boolean equals(Object o) - stubok között is jó
 • RemoteRef getRef()
 • int hashCode()
 • String toString()
 • static Remote toStub(Remote obj) - távoli objektum stub-ját adja vissza

RemoteServer

 • távoli objektum létrehozása és exportálása
 • static String getClientHost()
 • static void setLog(OutputStream os)
 • static PrintStream getLog()

UnicastRemoteObject

 • távoli objektum exportálása, stub elérése
 • Object clone()
 • static RemoteStub exportObject(Remote r)
 • static Remote exportObject(Remote r, int port [RMIClientSocketFactory csf, RMIServerSocketFactory ssf])
 • static boolean unexportObject(Remote r, boolean force)
 • protected UnicastRemoteObject(int port, RMIClientSocketFactory csf, RMIServerSocketFactory ssf)

Remote objektum megvalósítás

 • delegációval
  • az implementáció nem származik le az UnicastRemoteObject-ből
  • meghíváskor kell a stub-ot exportálni:
	 HelloImpl hello_impl = new HelloImpl();
	 Hello stub = (Hello)UnicastRemoteObject.exportObject(hello_impl, 0);
	 Registry registry = LocateRegistry.getRegistry();
	 registry.rebind("hello", stub);
 • örökléssel
  • az implementáció leszármazik az UnicastRemoteObject-ből
  • ekkor automatikus az exportálás, konstruktorban megtörténik:
	 HelloImpl hello_impl = new HelloImpl();
	 Registry registry = LocateRegistry.getRegistry();
	 registry.rebind("hello", hello_impl);

Kliens oldal

Hiba a bélyegkép létrehozásakor: Nem lehet a bélyegképet a célhelyre menteni
 • Stub hivatkozik a távoli objektumra, implementálja annak interfészét
 • Stub megkapható: RMI paraméterként, RMI visszatérési értékként vagy NameService segítségével
try {
	Registry registry = LocateRegistry.getRegistry();
	MyInterface intf = (MyInterface)registry.lookup("MyInterface");
	intf.myMethod("Arg1");
} catch (Exception e) {e.printStackTrace();}

RMIRegistry

 • név-stub párokat tárol
 • void bind(String name, Remote obj) - beregisztrál
 • String[] list() - kilistáz
 • Remote lookup(String name) - kikeres
 • void rebind(String name, Remote obj) - beregisztrál/felülír
 • void unbind(String name) - kiszed

LocateRegistry

 • a LocateRegistry osztály és a Registry interface azonosítja az RMI Registry szolgáltatást
 • megkeresi/létrehozza a Registry-t
 • static Registry createRegistry(int port, RMIClientSocketFactory csf, RMIServerSocketFactory ssf)
 • static Registry getRegistry(String host, int port, RMIClientSocketFactory csf)

Elosztott GC

 • referenciákat számol
 • kilens oldalon is van komponense (DGCClient)
 • amikor a kiens deszerializál egy távoli objektumra mutató referenciát, akkor a DGCClient egy dirty() hívással jelez

a szerver GC-je felé, hogy az objektumra a kliensenk szüksége van

 • erre válaszul a szerver megmondja, hogy mennyi időre tudja garantálni az objektum megtartását a memóriájában
 • a DGCClient feladata, hogy meghosszabbítsa ezt az idő a lejárta előtt egy újabb dirty hívással, ha a kliensnek továbbra is szüksége van az objektumra
 • ha a SGCClient úgy veszi észre, hogy nincs szüksége a kliensnek tovább a távoli objektumra, akkor ezt a tényt egy clean () hívással jelzi a szerver

GC-je felé

 • a szerver eközben számolja, hogy hány távoli referencia van a távoli objektumokra, és ha ez 0-ra csökken, akkor weak referenciával hivatkozik rá
  • Egy kliens első dirty hívására inkrementálja a számlálót
  • A bérleti idő lejárta után, vagy clean() hívás hatására dekrementálja
 • ekkor a GC már eltakaríthatja a távoli objektumot (ha nincs rá lokális ref.)
 • sajnos lehet, hogy a kliens hálózati hiba miatt nem tudta megújítani a referenciáját, és ekkor a következő kérése nem fogja megtalálni az objektumot (NULL)

emiatt is szükség van arra, hogy a távoli objektum metódusai RemoteExceptiont dobjanak

FORRÁS: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/javasdk/v5r0/index.jsp?topic=/com.ibm.java.doc.diagnostics.50/diag/understanding/rmi_dgc.html

-- MisnyovszkiAndrasSSO - 2009.05.27.

RMI során átadható paraméterek osztályozása és a paraméterátadás módja

 • Pass-by-Reference
  • a metódus a paraméterre mutató referenciát kap
  • a metódus a referencián keresztül éri el a paramétert, amit a hívó tart
  • azok adhatóak át így, akik implementálják a Remote interfészt
 • Pass-by-Value (Copy)
  • a paraméter lemásolódik
  • a metódus a másolatot kapja meg, és azon dolgozik
  • mindenki más így adódik át

forrás -- Csádám - 2010.05.31.

Tervezési minták

(l. tervezési minták oldal)

Mobile agent

 • Adat és kód egybezárva utazik rendszereken keresztül. Lényegében egy olyan programrész, amelyet az Agency-k futtatni tudnak, és tovább tudják adni.
 • A kliens által küldött objektum futtatható kódja nincs meg a szerveren.
 • Lehet például arra használni, hogy elküldeni egy adatbázisnak, ott leszelektálja az eredményt, majd azzal visszajön, így ha valamit nem tudunk SQL-be megírni, akkor is csak minimális lesz a hálózati forgalom.
public interface Agent extends Serializable {
	 void run();
}
public interface Agency extends Remote {
	 public Agent accept(Agent a) throws RemoteException;
}

Mitöl ügynök az ügynök?

 • Aktív és autonóm: saját szálon fut, a döntéseit maga hozza a környezet figyelembevételével
 • Kapcsolatképes (reaktív): más ügynökökkel kommunikálhat
 • Tanulékony: a tapasztalatait összegzi
 • Mobil: képes az ügynökségek közötti közlekedésre

Hogyan érkezik az ügynök?

 • Hogyan inicializáltjuk?
  • void init() metódus
  • elég-e a run() metódus ehhez?
 • Hogyan regisztrál
  • ügynökség automatikusan regisztrálja
  • neki kell regszitrálni
 • Hogyan állítja be a jogosultságokat?
  • mit tehet az ügynök
  • mit tehetnek vele mások


CORBA (OMG szabvány)

 • platformfüggetlen megoldás RPC-re
 • képes teljesen különböző programnyelvek között is adatátvitelre/függvényhívásra

Interface Description Language (IDL)

 • általános interfészleíró nyelv, amiből az egyes programnyelvekre fordítunk
 • primitív típusok: char, octet, boolean, short, long, double
 • összetett típusok: enum, string, struct, union, sequence, array, valuetype, exception, \x{2026}
 • paraméterátadás: in, out, inout
 • interfészek IDL-ben, implementáció natív nyelven

IDL -> Java

 • xxxHelper: marshallinghoz (szerializáláshoz)
 • xxxHolder: inout és out paraméterek kezelésére
 • xxxPOA (Portable Object Adapter): Servant-ból származtatva
 • kliens: natív típusokkal dolgozhatunk

Szabványos szolgáltatások

 • beépített, szabványos megoldások gyakori problémákra
 • NamingService, TradingService
 • EventService, NotificationService
 • Collection, Concurrency, Time, Transaction

Naming Service

 • white pages
 • név-elem párokat (név - referencia) kapcsol össze

Trading Service

 • yellow pages
 • szolgáltatás - referencia lista
 • ServiceType - szolgáltatás típusa
  • név, interfész, attribútumok (properties)
 • Offer - ajánlat
  • konkrét referencia
  • konkrét attribútum-értékek
 • ServiceType <-> SQL ábra
  • kötelezö elem a CORBA interfész
 • Offer <-> SQL tábla egy sora
  • körelezö elem a referencia
 • Keresés <-> SQL query
  • megadható, hogy egy szolgáltatástípusban milyen konkrét attribútumértékű ajánlatokat keresünk
  • pl:
    select REFERENCE, ATTRIBUTE* from SERVICE_TYPE where EXPRSSION 
 • Trader Use-casei
  • ajánlatok kezelésé: insert, update, delete, select
  • Trader attribútumok állítása: számosságok, kéréstovábbítás
 • Különbözö helyen futó traderek összekapcsolhatóak linkkel vagy federatrion-nel, mely arra jó hogy az egyikben kezdeményezett keresés a többibe továbbadódhat. Ez a kapcsolat egyirányú. Beállításai:
  • local_only: csak az aktuális traderben keresünk
  • if_no_local: ha az aktuálisban nincs, mehet tovább
  • always: minden elérhetö traderben keresünk

Event Service

 • Alap CORBA kommunikáció = erös csatolás és egy-egy kommunikáció
 • Event Service= nagyobb szétcsatolás, esemény-alapú kommunikáció, több-több kommunikáció.
 • Szerepek: termelő (termeli az eseményeket) és fogyasztó (feldolgozza az eseményeket)
  • Push kommunikációs modell: termelö kezdeményez (meghívja a termelö push metódusás), fogyasztó passzív
  • Pull kommunikációs modell: termelö passzív, fogyasztó kezdeményez (meghívja a termelö pull metódusát)
 • Csatorna: push-pull ment az egy-egy alapú CORBA kommunikációnál is, de a szétcsatoláshoz kell egy csatorna
  • többen csatlakozhatnak rá, nincs közvetlen kapcsolat termelö és fogyasztó között, nincs szükség másik oldali szereplőre, plusz szolgáltatásokat nyújthat
  • a csatlakozáshoz proxy kell, mely interfészt nyújt a termelö felé fogyasztóként és a fogyasztó felé termelőként, illetve tárolja a felgyűlt üzeneteket
  • a kommunikációs modellek keverhetőek
 • Proxy: a supplier proxy-k saját FIFO pufferrel rendelkezdnek
  • push consumer proxy: a push hatására a csatornához továbbítja az eseményt
  • push supplier proxy: a következő eseményt push hívással adja át a fogyasztónak
  • pull supplier proxy: a pull hatására vagy ad egy új eseményt vagy pufferből, vagy blokkol
  • pull comsumer proxy: pull hívással kér új eseményt a termelötöl

Notification Service

 • Plusz szolgáltatások: csatorna factory, események szürése, QoS, NotifyPublish/Subscribe


-- MeszegetoBalazsIstvan - 2008.05.27.

-- Velias - 2009.05.26.

--Szabó Csaba (vita) 2012. december 14., 18:09 (CET)